شرکت های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان

ردیف نام شرکت مدیر عامل نوع فعالیت نوع پخش تلفن فکس آدرس
1 آتيه پرديسان ايرانيان حميد رضا شيخ سجاد غذایی استانی 33687306 031-37137 031-37137
2 آدورا طب حسین براتی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33809828-۳۰
3 آذین مریم مصاحبی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 32317077
4 آرمان پخش سراسری جام جم امید خضری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 09132007165
5 آریا پخش پارتاک علی اکبر فتحی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 32202318
6 آریا پخش سپاهان جواد هاشمی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 09131002962
7 آریا پلاست زردکوه حمید برجیان متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه استانی 38553001 38553004 38553004
8 آریان کیمیا تک عليرضا انگبيني بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی سراسری 35582562-5
9 آرین کالا اسپادانا امید میر مقتدایی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 36644600-2
10 آرین مهر نقش جهان سید محمود موسوی بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی استانی 33873620 33874138
11 آستان تجارت میلاد (ایران پخش) حسین صادقی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33246609 خ امام خمینی- خ حکیم صفائی- مقابل کوچه اطلس خ امام خمینی- خ حکیم صفائی- مقابل کوچه اطلس
12 آسمان آرام آسیا محمد مهدی مصلحی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 37735736 37735739 37735739
13 آفتاب اسپادانا شهرضا امیر حسین خدادادی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 0321-32287185 0321-32287186
14 آلاس شیر نقش جهان سعید هادی نقد آبادی غذایی استانی 38553232 38552112 38552112
15 آوین محمد رضا خسروی بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 0
16 آوین پخش باران احسان بیگدلی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 45315347 45315347 45315347
17 آوین گستر نقش جهان جواد منصوری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33687755 33687382 33687382
18 آهن ماشین توان (آترود) علیرضا صفری روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور سراسری 36544463 - 36541544
19 آیدین جواد گلدوست غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33861065 33861069
20 ابزار پخش راشا مرتضی قیاسی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 36541011-2-45-46
21 احسان پخش کیمیا سپاهان (نازگل) حسین باجقلی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 35584070-3
22 ارشیا پخش نوبخت محمد رضا نوبخت بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 35720821-6 شهرک صنعتی جی - خ یکم - فرع 14 - پلاک 163
23 ارمغان سلامت صبا علی کریم زاده بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 0
24 اریکه پارسیان زاینده رود مهدی رضیئی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33247041-3 33247346 33247346
25 اصفهان شکلات (کامور) علی سرشوقی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 36295529-30 36292540 36292540
26 اصفهان طوق حسن ماندی بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 33360137 33360332 33360332
27 افق کیهان علیرضا امینی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 35274199
28 اکسیر مصطفی محمدی نژاد دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35724289-91
29 اکسیر طبیعت چهلستون علیرضا عباد بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 45839076
30 البرز مهدی علیخانی غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی سراسری 33803976-9
31 التیام زهرا محمدی دارویی,دارویی,دارویی سراسری 36808794-7
32 الماس پخش آترین ابراهیم قاسمی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 0
33 الماس عتیق حسین ناصرپور بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 36687545
34 الیت دارو کسری بلال پور دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33689094 33689095 33689095
35 امین جی احمد بشیری بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 35721501-6
36 اهورا پخش امین محسن کلانتری دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33689261 33687615 33687615
37 بار فروش سپاهان فرزانه رضواني غذایی/بهداشتی استانی 45847057
38 باران بابک دفتریان بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 0
39 بازرگانی سلامت ویژن فرزاد فرهمند بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 45837023
40 بازرگانی نامی نقش جهان جواد احمدی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 9524000*37442821
41 بازرگانی و پخش بهرانی (پیشگامان نوین) محمد بهرانی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 09131184645 و 45838014-5
42 بازرگاني آوا پخش اسپادانا مرتضی عیدی غذایی/بهداشتی/آرایشی سراسری 91002515 91002515 91002515
43 بانی چاو (كاله) امیر حسین باباطاهر غذایی,غذایی سراسری 36541353
44 برگ سبز آترین حامد دهقان دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33687266 33689278 33689278
45 برگ سیب سبز محمدرضا حیدری غذایی سراسری 45839064 - -
46 بستنی اطمینان (پشمک حاج عبداله) حسین اکبری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33878916-7
47 به پخش حمید رضا جعفری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33803860-6 و 33807070
48 به پخش دارو رضا گودرزی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35720801-2
49 بهداشت سلامت آوندفر غلامرضا جباری بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی سراسری 35724250 - 35722550
50 بهرسان دارو فاطمه میرکاظمی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35721261-8
51 بهستان پخش وحید صادقی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 36544865-8
52 بهین توشه سپاهان سعادت ایوبی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 42363251-3 42363250 42363250
53 پادرا پخش پارميس (میعاد) زهرا پیرانی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33564766-7 33565253 33565253
54 پادراتوس محمد حسن عسگری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 34587173 45836836 45836836
55 پارس خزر وحید شاه ولایتی متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه سراسری 37778687 - 37768963
56 پارس طعام سپاهان سید جواد فتاحی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 37887212
57 پارسیا پخش تلاش کاران کامران رحیمی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 34207901
58 پاک سرشت پارتاک نرگس منجم بهداشتی,آرایشی استانی 32225565
59 پایدار پخش سپاهان رضا قادری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 03145837199-03145837209 03145838094 جاده دولت آباد - جنب ایران خودرو - خ سپاهان(12)- نبش فرعی اول
60 پایدار تجارت آینده ولی اله کاجی حقیقی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33342355
61 پترو انرژی رازی پارس احمد رضا صابری روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور,روغن موتور استانی 34409757-9 34410534 34410534
62 پخش آذرخش حسین آقایی بهداشتی,آرایشی استانی 32723224 - -
63 پخش آریا عبدالرضا باقری غذایی استانی 09101982619 - -
64 پخش اکبر کاشان حنيف شب زنده دار بهداشتی استانی 55461103 - -
65 پخش پنبه ریز (گروه صنعتیپلیمر بوشهر) محمد حجابی زاده بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی سراسری 95015014-5
66 پخش داتیس محمد پناهی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 09384755503
67 پخش دیانا امیر حسین شجایی دوست بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 32731066 32731066 32731066
68 پخش سراسری ایران (شیرین عسل) آقای رجبی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33803983
69 پخش سراسری سبز دارو سپاهان زیبا کاظمی دارویی سراسری 36540503 36540066 36540066
70 پخش مختار مختار قادري زفره غذایی استانی 09133686449 - -
71 پخش مه رويان زاينده رود فرهاد دريکوندي بهداشتی,آرایشی استانی - - -
72 پدیده پایدار اسماعیل اسماعیلی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی سراسری 33679228-9 33687627 33687627
73 پراور پخش سپاهان حسین همتی نژاد بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی منطقه ای 36540192-3*36540244-5 36540797
74 پرنیان مهیار (مهرام) آرش ردانی پور غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 36540696-7 36540504 36540504
75 پورا پخش امین داود پور دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35722890
76 پونل برسام حمید میر شمسی دارویی,دارویی,دارویی سراسری 45488946 45488945 45488945
77 پویا پخش زرین مهر امید اطرجی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 35724490-1*35239512
78 پویا پخش سپنتا امیر اطرجی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 35722975
79 پیشگامان راه سبز اسپادانا مجید همامی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 36613089
80 تانیس اسپادانا بهادر مرادیان نژاد غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 42552727-8 42552283 42552283
81 تجارت گستر پارسه رضا اسماعیلی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 37723509 37735680 37735680
82 تضامني بازرگاني عبائيان نقش جهان حمید رضا عبائیان غذایی/بهداشتی استانی 95025440-20 95025440-20 95025440-20
83 تعاونی داروسازان اصفهان آقای غلامی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 45837865-6 45837108 45837108
84 تعاوني نويد كاران برتر اميد كمالي غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 36540470 36540861 36540861
85 توزیع و حمل و نقل خاورمیانه (ایمن بار) جواد پورمشیر متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه,متفرقه سراسری 32689000 - 32689071
86 توسعه آرمان گلریز ابوالفضل صادقی بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی سراسری 33767445
87 توسن پخش ستاره کیش (عالیس) محمد معتمدی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33806930-4 33800679 33800679
88 تهران بوران علی وزینی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی سراسری 33204800-4 33204667 33204667
89 ثمین سپهر سپاهان (اصالت) امیر مسعود هادی پور غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 0
90 ثمین گوهر سپاهان (چای ثمین) مسعود برنجیان غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 32263917 32285669 32285669
91 جاوید پخش سعدی مجید وکیل پور بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 35602766-8
92 چای وج وحید زاینده غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 38553047 38553048 38553048
93 خاقانی نوین سپاهان جمشید سلطانی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 37736379-82
94 داداش برادر پژمان منشاد غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 0
95 دارو بهداشت آسیا امیر رضا مقاره عابد دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 33686062
96 دارو بهداشت شفا آراد محمد رضا آذربایجانی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35722723
97 دارو پخش اصغر علم الهدی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35225241
98 دارو پژوه سپاهان مرضیه پیمانی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 031-35721494 031-35721493 031-35721493
99 دارو گستر محک حسین طباطبایی نژاد دارویی,دارویی,دارویی سراسری 36541823 - -
100 داروگستر ارمغان طبیعت سبز میثم آقایی فرد دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33248146-7 33249664 33249664
101 داروگستر باریج اسانس ساسان اسدیان دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33247927-9
102 داروگستر نخبگان محمد حسین مصلحی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 45838270-1
103 دایا دارو مسعود ارشدی پور دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33248152-3
104 دبش سبز گستر (چای دبش) مصطفی غفاری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 36625920 36636156 36636156
105 دنون لبنی پارس سروش امین جعفری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 45837813
106 دنیا پخش محمد رضا جمشیدی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی منطقه ای 32612003 32613011 32613011
107 دی دارو امید عليرضا وطن خواه دارویی,دارویی سراسری 35721540-2
108 رادین پدیده ماندگار (نانی) محسن عرب بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 32378269-71
109 رازی مجید موذن صفایی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 33803838
110 راسن درمان محمد تبری بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی سراسری 95010352-5
111 رامک اردوان حسینی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33877006 33877007 33877007
112 رخ آرا بهبود سپاهان حمید فخری میر آبادی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی سراسری 33686462-3
113 رز آبي بهزاد قبادي بهداشتی,آرایشی استانی 32373834 - -
114 رز پخش جلیل گودینی بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی سراسری 36540877-8*36540749
115 رویای نقش جهان حسین خوش فطرت بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 36734944
116 زاگرس ملل کالا محسن سعید فر بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی سراسری 33879700 33879707 33879707
117 زر سیما اسپادانا رضا آحسینی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 95023452 95023455 95023455
118 زرگران نقش ایرانیان محمد حسین احمد زاده غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 35576581-2
119 زرین کاسکو اصفهان سید محمد طاهری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 37729668 37729702 37729702
120 سا فروشام اصفهان گستر ساسان اکبریان غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 45838629
121 ساراپخش اصفهان محمد علی خادمی زاده غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 35311440-42 35311441 35311441
122 سارینا نوین کاشان حجت مرصعی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 55272729
123 سام طب ایمان سیف زاده بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 34443501
124 سامان پخش آشنا (شهروند) فؤاد سید میررمضانی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 35311636
125 سانا پخش فراز بهارستان علی دهقانی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33686943
126 سایه سمن مهدی عمرانی غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی سراسری 33808211-13
127 سپاهان کبیر ناصر کبیری پور غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 32363027 - 32364473
128 سپید صدر فلک غلامرضا حاتمی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33686236 33686237 33686237
129 ستاره سپاهان رافی محمد ترابی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 32256152*35722014-7
130 ستاره سپاهان نوین احمد ترابی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 3387915
131 سحاب تجارت اسپادانا مصطفی علوی نسب لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی منطقه ای 32100784 32100784 32100784
132 سرما پروتئين پارسيان عليرضا چيت ساز غذایی استانی 38587200
133 سروش دارو سپاهان مهدی عباسی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 33770171-2 33770174 33770174
134 سروش رخسار طبيعت (شمسا) اسماعيل طهماسبي آزاد بهداشتی استانی 32644911 - -
135 سفیر دارو بهداشت مهدی قائمی محمدی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 35721976 35721977
136 سلامت پخش هستی امیر اردلان علائی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35721189-92
137 سها هلال وحید امامی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35583953-5 35583951 35583951
138 سینا پخش ژن رامین نوذریان دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 54839116 45839117 45839117
139 سينا پخش آريان عليرضا جلالي غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 36257811 خ ارتش جنب پل هوايي حسين آباد ساختمان نويد طبقه2 واحد11
140 شایان پخش نقش جهان - دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی -
141 شفا صدر سپاهان سید محمد خاتون آبادی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 38584983
142 شفا کار دانا سید امیر حسین علوی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 36245705*36541331-2
143 شکلات باراکا یحیی شیخان غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33686040 ندارد ندارد
144 شکوه نگین آسیا حسینعلی عباسی راد غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33722017
145 شهر بابانا شاپور مردانی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33686618 0 0
146 شیمی سوخت سپاهان شهاب شهابي بهداشتی,آرایشی,غذایی استانی 37764574 37764574 37764574
147 شيمي سوخت سپاهان شهاب شهابی غذایی/بهداشتی/آرایشی استانی 7444524 37764574 37764574
148 صبا نوين مهدي کاوياني بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی منطقه ای 34430899
149 صفا پخش (شکلّی) حمید رضا آریانپور غذایی سراسری 33876526
150 صنایع بهبود نان مهر آسا اسحاق حسن لو غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33393865
151 طب نوین تجهیزگران سعید زمانی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35583952
152 طلوع الماس پخش اصفهان (نادری) حمزه علی حقابیان غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 38553410-12
153 طلوع پخش آفتاب کاظم سلحشوری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33809835*33809840
154 طنین مهر اسپادانا مجید تنهایی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 32265612*32292665
155 عارف دارو مرتضی طهماسبی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی استانی 33385213-4
156 فراز دنا تجهیز فرشید توکلی لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی,لوازم پزشکی مصرفی استانی 36279405
157 فرپاد پخش نوین غلامحسین عاشوری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 95021779 - 95011779
158 فردوس امیر عباس زاهدی نژاد دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 36541241-4
159 قاسم ایران فرهاد دارابی غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی,غذایی,دارویی سراسری 33801890 - 33801814 - 33801971
160 قند نقش جهان حمید رضا کاکلی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 52580010 52580073 52580073
161 کارن محمد رضا دلیلی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35585441
162 کاسپین جی شیر محمد عابدی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 35321090 35321080 35321080
163 کالا گستر پارتاک ایرانیان علی حامی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 33868794 33870221 33870221
164 کالای بهداشتی متین محسن چاووشی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 0
165 کاویش پخش آرشا احسان رادمهر بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی سراسری 33513188 33636760 33636760
166 کوشا پخش نقش جهان محمد امین منصوریان بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 32327029
167 کیلای جنوب بهزاد بنی شریف غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 95015015
168 کیمیای نفیس مریم جعفری بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 36690218
169 کیمیای نقش جهان مهر امیر مسعود امینی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 42325501-3 42325504 42325504
170 کيميا تجارت حيات باسم خوشا بهداشتی,غذایی استانی 45838597 - -
171 گل سازه سازه های صفاهان مهران عباس پور غذایی/بهداشتی/آرایشی استانی 37863988 37863988 37863988
172 گلرنگ عباس بختیاری فرد بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی سراسری 35721030-1 * 35721031 * 35722323
173 گلستان مهدی داوود ابادی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 32283402-3
174 گلنان پورا توس امیر حسین عامری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33564306-7
175 گوشت پرور صفاهان (بوفالو) امیر علی کریمی فر غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 36290850-1
176 لابراتوار اخوی - سی گل فرشید صفوی بهداشتی,آرایشی سراسری 37759688 37759688 37759688
177 لابراتور داروهای گیاهی (طبیعت زنده) سهیل اسماعیلی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی سراسری 36644154 36636478 36636478
178 لیوار امیر عباس ترابی بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی,بهداشتی,دارویی سراسری 45838386
179 مجید پخش سپاهان مجید تیموری بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی,بهداشتی استانی 37353075 37352618 37352618
180 محیا دارو خانم عباسی دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35720254-5
181 مدبران کوشای ایرانیان نجف شهبازی بختیاری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی سراسری 3370166-7 33770117 33770117
182 مکتاف اردلان مظاهری دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 45837228-9
183 ممتاز شهرام زمان زاد دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35583427-30
184 مه فام طب ایرانیان محمد ادیب بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 36204615
185 مهبان دارو رضا پور میر سلیمانی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35724654-5
186 مهر آئین آریا ایرانیان مجتبی جعفری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 34318181
187 مهیار دشت آناهیتا سولماز عطایی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 36808622 36808890 36808890
188 میهن محمود شفیعی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 0
189 ميهن گستر پريان علی اکبر جواد زاده برزکي بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33686266 33686265 33686265
190 نفس دارو (نیک فردای سالم) حمید رمضانی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 45838758
191 نگار گلدیس سپاهان مصطفی صادقیان بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 35578950
192 نگین پخش فانوس اسپادان احمد رضا کدخدایی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 33690515 - 33690509
193 نگین پخش نوین احمد رضا طالبی بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 32674388
194 نوین بارمان نیک کوشا نگین توکلی بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 32200255 - 09120043595
195 نوین نوشین آرین شرق سید مجید اسدالهی غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 32293302 32256710
196 نیک مهر برادران صاحب خوشا غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 45838590-1
197 نیکان پخش چهلستون اصفهان مهرداد شمس بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی,بهداشتی,آرایشی استانی 33690671 33690714 33690714
198 نیکان پردیس خاورمیانه علیرضا خضری بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 34390310
199 نیکنوش پرشین فریبرز خانه پزا غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی استانی 36542432*36542457*36542438
200 نیلا پخش بردیا مجتبی چیت ساز بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی,بهداشتی,غذایی استانی 37738060 37738060 37738060
201 نیلوفر سپاهان بهرام امینی بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی,بهداشتی,آرایشی,غذایی استانی 35316191-5 35316053 35316053
202 نینا عبداله رفیع زاده غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 33802242
203 هجرت سید مجید هاشمی دارویی سراسری 36540730*36540720
204 هدف عصر طلایی (لئونارد) مهدی دورباز غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی منطقه ای 35720329-32735462
205 هنار دارو عليرضا دشتبان دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 36829254-5
206 هیوا تجهیز پارسیان جواد خانی سولاری لوازم پزشکی مصرفی استانی 36204616 36204616 36204616
207 یارا طب ثامن میثم میر دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35722527-9 35723723 35723723
208 یاقوت سلامت امین ملک پور دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 0
209 یک و یک سید مهدی علمداری غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی,غذایی سراسری 35721189-91
210 یکتا پخش نقش جهان حميد ظهوري پور بهداشتی,غذایی استانی 03145837249 02189779710 02189779710
211 يارا طب ثامن رضا گودرزی دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی,دارویی سراسری 35722527-9