شرکت های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان

ردیف نام شرکت مدیر عامل نوع فعالیت نوع پخش تلفن فکس ایمیل
1 آوین محمد رضا خسروی بهداشتی استانی 0
2 اصفهان طوق حسن ماندی بهداشتی استانی 33360137 33360332
3 بازرگانی سلامت ویژن فرزاد فرهمند بهداشتی استانی 45837023
4 پخش پنبه ریز (گروه صنعتیپلیمر بوشهر) محمد حجابی زاده بهداشتی سراسری 95015014-5 mhejabizadeh@yahoo.com
5 پخش دیانا امیر حسین شجایی دوست بهداشتی استانی 32731066 32731066 shojaei.diana87@gmail.com
6 پونه گستر سپاهان عبدالرضا ذره ای بهداشتی استانی 36628156
7 توسعه آرمان گلریز ابوالفضل صادقی بهداشتی سراسری 33767445
8 جاوید پخش سعدی مجید وکیل پور بهداشتی استانی 0
9 راسن درمان محمد تبری بهداشتی سراسری 95010352-5
10 رویای نقش جهان حسین خوش فطرت بهداشتی استانی 36734944
11 سام طب ایمان سیف زاده بهداشتی استانی 34443501
12 صبا نوين مهدي کاوياني بهداشتی منطقه ای 34430899 kaviyani.mehdi@yahoo.com
13 طنین طب مانا محمد شاهقلی بهداشتی استانی 031-32203202 031-32367940
14 مجید پخش سپاهان مجید تیموری بهداشتی استانی 37353075 37352618
15 مهبان طب آراد سیامک حریری بهداشتی استانی 36610528-9 36625737
16 آذین مریم مصاحبی بهداشتی/آرایشی استانی 32317077 arash.66ajodaniyan@gmail.com
17 آریا پخش سپاهان جواد هاشمی بهداشتی/آرایشی استانی 34412717 www.javad620hashemi@gmail.com
18 آریان لیان پخش محمد رضا نوروزی بهداشتی/آرایشی سراسری 35582562-5 khani.amir1370@gmail.com
19 افق کیهان علیرضا امینی بهداشتی/آرایشی استانی 35274199 alirezaamini673@gmail.com
20 اکسیر طبیعت چهلستون علیرضا عباد بهداشتی/آرایشی استانی 45839076
21 امین جی احمد بشیری بهداشتی/آرایشی استانی 35721501-6
22 باران بابک دفتریان بهداشتی/آرایشی استانی 0
23 بازرگانی حلوایی حلوایی بهداشتی/آرایشی استانی 36736346-8
24 برتر اصفهان نوید صالحی فر بهداشتی/آرایشی استانی 37883117
25 پخش بهداشتی هامون مهدی صادقیان بهداشتی/آرایشی استانی 35578951 35578951
26 تجارت گستر پارسه رضا اسماعیلی بهداشتی/آرایشی استانی 37723509 37735680 rezaesmaili6005@gmail.com
27 تهران بوران علی وزینی بهداشتی/آرایشی سراسری 33204800-4 33204667
28 رخ آرا بهبود سپاهان حمید فخری میر آبادی بهداشتی/آرایشی سراسری 33686462-3 h.fakhri2015@yahoo.com
29 زر سیما سپاهان رضا آحسینی بهداشتی/آرایشی استانی 95023452 95023455
30 شفا کار دانا سید امیر حسین علوی بهداشتی/آرایشی استانی 36245705*36541331-2
31 کاسپین جی شیر محمد عابدی بهداشتی/آرایشی استانی 35321090 35321080
32 کالای بهداشتی متین محسن چاووشی بهداشتی/آرایشی استانی 0
33 کوشا پخش نقش جهان محمد امین منصوریان بهداشتی/آرایشی استانی 32327029
34 کیمیای نفیس مریم جعفری بهداشتی/آرایشی استانی 36690218
35 کیمیای نقش جهان مهر امیر مسعود امینی بهداشتی/آرایشی استانی 42325501-3 42325504 amirmasoud.amini@yahoo.com
36 لابراتور داروهای گیاهی (طبیعت زنده) میثم حیدری بهداشتی/آرایشی سراسری 36644154 36636478
37 منجم نرگس منجم بهداشتی/آرایشی استانی 32225565
38 مه فام طب ایرانیان محمد ادیب بهداشتی/آرایشی استانی 36204615
39 نگار گلدیس سپاهان مصطفی صادقیان بهداشتی/آرایشی استانی 35578950
40 نوین بارمان نیک کوشا نگین توکلی بهداشتی/آرایشی استانی 32200255 - 09120043595
41 نیکان پخش چهلستون اصفهان مهرداد شمس بهداشتی/آرایشی استانی 33690671 33690714 nikanpakhsh-ch@yahoo.com
42 بهداشت سلامت آوندفر غلامرضا جباری بهداشتی/دارویی سراسری 35724250 - 35722550
43 جهان فارمد - بهداشتی/دارویی سراسری 35724145 35724143
44 لیوار امیر عباس ترابی بهداشتی/دارویی سراسری 45838386 aatsanaye@gmail.com
45 مدیران بهپوش یاس نرگس محسن شفیعی پوشاک استانی 36256023 36256032
46 آدورا طب حسین براتی دارویی سراسری 33809828-۳۰
47 ارشیا دارو نوین ایرانیان محمد جنتی فر دارویی سراسری 45837951 45837950
48 اکسیر مصطفی محمدی نژاد دارویی سراسری 35724289-91
49 التیام عباس قلیچخانی دارویی سراسری 36808794-7
50 الیت دارو کسری بلال پور دارویی سراسری 33689094 33689095
51 اهورا پخش امین محسن کلانتری دارویی سراسری 336689261 33387615
52 برگ سبز آترین حامد دهقان دارویی سراسری 33687266 33689278
53 به پخش دارو رضا گودرزی دارویی سراسری 35720801-2 behpd.1396@gmail.com
54 بهرسان دارو فاطمه میرکاظمی دارویی سراسری 35721261-8
55 بهستان پخش وحید صادقی دارویی سراسری 36544865-8
56 پورا پخش امین داود پور دارویی سراسری 35722890
57 پونل برسام - دارویی سراسری 36307437 36307437 anjomanpakhsh.isfahan@poonelbersam.com
58 تعاونی داروسازان اصفهان رحمت اله سهام دارویی استانی 45837865-6 45837108
59 توسعه تجارت جلال آرا محمود نظری دارویی سراسری 33687426 33687627
60 دارو بهداشت آسیا امیر رضا مقاره عابد دارویی استانی 33686062
61 دارو بهداشت شفا آراد محمد رضا آذربایجانی دارویی سراسری 35722723
62 دارو پخش اصغر علم الهدی دارویی سراسری 35225241
63 دارو پژوه سپاهان مرضیه پیمانی دارویی استانی 031-35721494 031-35721493 m.peimani64@gmail.com
64 دارو گستر محک نغمه استاد پور دارویی سراسری 36544645 - mahakpharma.isf@gmail.com
65 داروگستر ارمغان طبیعت سبز علی ارضی دارویی سراسری 33248146-7 33249664
66 داروگستر باریج اسانس مجید سماوی دارویی سراسری 33247927-9
67 داروگستر رازی حمید نجفی دارویی سراسری 35721250
68 داروگستر نخبگان محمد حسین مصلحی دارویی سراسری 45838270-1
69 دایا دارو رضا ورشوچی دارویی سراسری 33248152-3
70 دی دارو امید نوید فنایی دارویی سراسری 35721540-2 n.fanaei2015@gmail.com
71 رازی مجید موذن صفایی دارویی سراسری 33803838
72 سروش دارو سپاهان مهدی عباسی دارویی استانی 33770171-2 33770174
73 سفیر دارو بهداشت مهدی قائمی محمدی دارویی استانی 35721976 35721977
74 سلامت پخش هستی - دارویی سراسری 35721189-92
75 سها هلال وحید امامی دارویی سراسری 35580901 35582936
76 سینا پخش ژن رامین نوذریان دارویی سراسری 45838956
77 شایان پخش نقش جهان محمد رضا حیدری دارویی استانی 36809039-40
78 شفا صدر سپاهان سید محمد خاتون آبادی دارویی استانی 38584983
79 طب نوین تجهیزگران سعید زمانی دارویی سراسری 0 0
80 عارف دارو مرتضی طهماسبی دارویی استانی 33385213-4
81 فراگیر پخش دماوند حسام حمصی دارویی سراسری 03135314352 03135314352
82 فردوس امیر عباس زاهدی نژاد دارویی سراسری 36541241-4
83 کارن محمد رضا دلیلی دارویی سراسری 45838505
84 گیتی سلامت آریا - دارویی سراسری 36619177 36625107 Gitisalamat.isf@gmail.com
85 محیا دارو خانم عباسی دارویی سراسری 35720254-5 fatima.abbasi8563@gmail.com
86 مکتاف اردلان مظاهری دارویی سراسری 45837228-9
87 ممتاز شهرام زمان زاد دارویی سراسری 35583427-30
88 مهبان دارو رضا پور میر سلیمانی دارویی سراسری 35724654-5
89 نفس دارو (نیک فردای سالم) حمید رمضانی دارویی سراسری 45838758
90 هجرت سید مجید هاشمی دارویی سراسری 36540730*36540720 36540188
91 هنار دارو عليرضا دشتبان دارویی سراسری 36829254-5 dashtban24@gmail.com
92 یارا طب ثامن میثم میر دارویی سراسری 35722527-9 35723723
93 یاقوت سلامت امین ملک پور دارویی سراسری 0
94 يارا طب ثامن رضا گودرزی دارویی سراسری 35722527-9
95 آهن ماشین توان (آترود) علیرضا صفری روغن موتور سراسری 36544463 - 36541544
96 پترو انرژی رازی پارس احمد رضا صابری روغن موتور استانی 34409757-9 34410534
97 پویا نگار اصفهان محمد رضا هوشیار روغن موتور استانی 52373791-3
98 آرمان آیین اندیشان امید خضری غذایی استانی 09132007165
99 آریا پخش پارتاک علی اکبر فتحی غذایی استانی 32202318
100 آیدین جواد گلدوست غذایی سراسری 33861065 33861069
101 ابزار پخش راشا مرتضی قیاسی غذایی سراسری 36541011-2-45-46 mo.ghiasi@aprasha.com
102 احسان پخش کیمیا سپاهان (نازگل) حسین باجقلی غذایی استانی 35584070-3
103 اریکه پارسیان زاینده رود مهدی رضیئی غذایی استانی 33247041-3 33247346 mehdirazeie@gmail.com
104 اصفهان شکلات (کامور) علی سرشوقی غذایی استانی 36295529-30 36292540
105 الماس پخش آترین ابراهیم قاسمی غذایی استانی 0
106 بازرگانی شوکا پخش اسپادانا مرتضی عیدی غذایی استانی 37769007-8 7768883 shookutrading.co@gmail.com
107 بانی چاو (كاله) وحید کریم زاده غذایی سراسری 36541353
108 بستنی اطمینان (پشمک حاج عبداله) حسین اکبری غذایی سراسری 33878916-7 akbari.hosein36@yahoo.com
109 به پخش حمید رضا جعفری غذایی سراسری 33803860-6 و 33807070
110 بهین توشه سپاهان سعادت ایوبی غذایی استانی 42363251-3 42363250
111 پادراتوس محمد حسن عسگری غذایی استانی 34587173 45836836 padratoos_esfahan@yahoo.com
112 پارس طعام سپاهان سید جواد فتاحی غذایی استانی 37887212
113 پایدار تجارت آینده ولی اله کاجی حقیقی غذایی استانی 33342355 tejaratpaydar@yahoo.com
114 پخش داتیس محمد پناهی غذایی استانی 09384755503 pnahymhmd596@gmail.com
115 پخش سراسری ایران (شیرین عسل) آقای رجبی غذایی سراسری 33803983 masoudrafie1978@gmail.com
116 پرنیان مهیار (مهرام) آرش ردانی پور غذایی سراسری 36540696-7 36540504
117 پویا پخش رشد ناصر نیازی غذایی سراسری 03133870204
118 پیک آب سپاهان آسیه دهقانی غذایی استانی 09132054239 armitadehghani@yahoo.com
119 تانیس اسپادانا بهادر مرادیان نژاد غذایی استانی 42552727-8 42552283
120 تعاوني نويد كاران برتر اميد كمالي غذایی سراسری 36540470 36540861
121 توسن پخش ستاره کیش (عالیس) محمد معتمدی غذایی سراسری 33806930-4 33800679
122 ثمین سپهر سپاهان (اصالت) امیر مسعود هادی پور غذایی استانی 0
123 ثمین گوهر سپاهان (چای ثمین) مسعود برنجیان غذایی استانی 32263917 32285669
124 چای وج وحید زاینده غذایی استانی 38553047 38553048
125 داداش برادر پژمان منشاد غذایی سراسری 0
126 دبش سبز گستر (چای دبش) مصطفی غفاری غذایی سراسری 36625920 36636156
127 دنون لبنی پارس سروش امین جعفری غذایی سراسری 45837813
128 رادین مهر زنده رود وحید زاینده غذایی استانی 38553047-3400 38553048
129 رامک اردوان حسینی غذایی سراسری 33877006 33877007 ardavan.hosseini@ramakdairy.com
130 زرگران نقش ایرانیان محمد حسین احمد زاده غذایی استانی 35576581-2
131 زرین کاسکو اصفهان سید محمد طاهری غذایی استانی 37729668 37729702
132 زمزم احسان وطن دوست غذایی سراسری 36639454*36610313
133 سا فروشام اصفهان گستر ساسان اکبریان غذایی استانی 45838629
134 ساراپخش اصفهان محمد علی خادمی زاده غذایی استانی 35311440-42 35311441
135 سارینا نوین کاشان حجت مرصعی غذایی استانی 55272729 morasaei.narvan@gmail.com
136 سپاهان کبیر ناصر کبیری پور غذایی استانی 32363027 - 32364473
137 ستاره سپاهان رافی محمد ترابی غذایی استانی 32256152*35722014-7
138 سينا پخش آريان عليرضا جلالي غذایی سراسری 36257811
139 شادی آوران شانجان (آی سودا) محسن باقری غذایی سراسری 33806920-4
140 شکلات باراکا وحید عطائی غذایی سراسری 33686040
141 شکوه نگین آسیا حسینعلی عباسی راد غذایی استانی 33722017
142 شهر بابانا شاپور مردانی غذایی استانی 33686618 0
143 صفا پخش (شکلّی) کیوان امیر طاهری غذایی سراسری 33876526
144 صنایع بهبود نان مهر آسا اسحاق حسن لو غذایی استانی 33393865
145 طلوع الماس پخش اصفهان (نادری) حمزه علی حقابیان غذایی استانی 38553410-12
146 طلوع پخش آفتاب بهمن اجلالی غذایی سراسری 33809835*33809840
147 قند نقش جهان حمید رضا کاکلی غذایی استانی 52580010 52580073
148 کالا گستر پارتاک ایرانیان سعید کریمی فخر غذایی استانی 33868794 33870221 karimifakhr@partakpskhsh.com
149 کیلای جنوب بهزاد بنی شریف غذایی سراسری 95015015 b-banisharif@kaylagruop.com
150 گلستان مهرداد صدیقی غذایی سراسری 32283402-3
151 گلنان پورا توس امید رضا زادگان غذایی سراسری 33694074
152 گوشت پرور صفاهان (بوفالو) امیر علی کریمی فر غذایی استانی 36290850-1
153 لینا محمد نوروزی غذایی سراسری 33204803
154 مهیار دشت آناهیتا سولماز عطایی غذایی استانی 36808622 36808890
155 میهن محمود شفیعی غذایی سراسری 0
156 نوین نوشین آرین شرق سید مجید اسدالهی غذایی استانی 32293302 32256710
157 نیک مهر برادران صاحب خوشا غذایی استانی 45838590-1
158 نیکنوش پرشین فریبرز خانه پزا غذایی استانی 36542432*36542457*36542438
159 نینا حجت تیموری غذایی سراسری 33802242 Ninaoil.teymuri@gmail.com
160 هدف عصر طلایی (لئونارد) مهدی دورباز غذایی منطقه ای 35720329-32735462 doorbaz@leonardfood.com
161 یک و یک سید مهدی علمداری غذایی سراسری 35721189-91
162 آریا بازرگان سروش (پارسیان) مهدی تحویلیان غذایی/بهداشتی استانی 95013110*35720327
163 آرین کالا اسپادانا امید میر مقتدایی غذایی/بهداشتی استانی 36644600-2
164 آستان تجارت میلاد (ایران پخش) حسین صادقی غذایی/بهداشتی استانی 33246609 خ امام خمینی- خ حکیم صفائی- مقابل کوچه اطلس
165 آسمان آرام آسیا محمد مهدی مصلحی غذایی/بهداشتی استانی 37735736 37735739 m.momeny1353@gmail.com
166 آفتاب اسپادانا شهرضا امیر حسین خدادادی غذایی/بهداشتی استانی 0321-32287185 0321-32287186
167 آوین پخش باران احسان بیگدلی غذایی/بهداشتی استانی 45315347 45315347 e-bigdeli@yahoo.com
168 آوین گستر نقش جهان جواد منصوری غذایی/بهداشتی استانی 33687755 33687382
169 ارشیا پخش نوبخت محمد رضا نوبخت غذایی/بهداشتی استانی 35720821-6
170 ارمغان سلامت صبا علی کریم زاده غذایی/بهداشتی استانی 0
171 الماس عتیق حسین ناصرپور غذایی/بهداشتی استانی 36610725 *36631704
172 بازرگانی نامی نقش جهان جواد احمدی غذایی/بهداشتی استانی 9524000*37442821
173 بازرگانی و پخش بهرانی (پیشگامان نوین) محمد بهرانی غذایی/بهداشتی استانی 09131184645 و 45838014-5
174 پادرا پخش پارميس (میعاد) بالاورد غذایی/بهداشتی استانی 33564766-7 33565253
175 پارسیا پخش تلاش کاران کامران رحیمی غذایی/بهداشتی استانی 34207901
176 پایدار پخش سپاهان رضا قادری غذایی/بهداشتی استانی 03145837199-03145837209 03145838094 paydarpakhsh@yahoo.com
177 پدیده پایدار اسماعیل اسماعیلی غذایی/بهداشتی سراسری 33679228-9 33687627 ندارد
178 پراور پخش سپاهان حسین همتی نژاد غذایی/بهداشتی منطقه ای 36540192-3*36540244-5 36540797
179 پویا پخش زرین مهر امید اطرجی غذایی/بهداشتی استانی 35724490-1*35239512
180 پویا پخش سپنتا امیر اطرجی غذایی/بهداشتی استانی 35722975
181 پیشگامان راه سبز اسپادانا مجید همامی غذایی/بهداشتی استانی 36613089
182 خاقانی نوین سپاهان جمشید سلطانی غذایی/بهداشتی استانی 37736379-82
183 دریا پخش زنده رود رحمتعلی رضایی غذایی/بهداشتی استانی 35816151 35816152
184 دنیا پخش محمد رضا جمشیدی غذایی/بهداشتی منطقه ای 32612003 32613011
185 رادین پدیده ماندگار (نانی) محسن عرب غذایی/بهداشتی استانی 32378269-71
186 رها گستر تمدن امیر بابایی غذایی/بهداشتی استانی 35584065 - 35584064
187 زاگرس ملل کالا محسن سعید فر غذایی/بهداشتی سراسری 33879700 33879707 mohsen.saeidear@gmail.com
188 سامان پخش آشنا (شهروند) فؤاد سید میررمضانی غذایی/بهداشتی استانی 35311636
189 سانا پخش فراز بهارستان علی دهقانی غذایی/بهداشتی استانی 33686943
190 سپید صدر فلک غلامرضا حاتمی غذایی/بهداشتی استانی 33686236 33686237
191 ستاره سپاهان نوین احمد ترابی غذایی/بهداشتی استانی 3387915
192 طنین مهر اسپادانا مجید تنهایی غذایی/بهداشتی استانی 32265612*32292665
193 فرپاد پخش نوین غلامحسین عاشوری غذایی/بهداشتی استانی 95021779 - 95011779 chhashori.pakhsh@gmail.com
194 کاویش پخش آرشا احسان رادمهر غذایی/بهداشتی سراسری 33513188 33636760 eh_radmehr@yahoo.com
195 گلرنگ عباس بختیاری فرد غذایی/بهداشتی سراسری 35721030-1 * 35721031 * 35722323
196 مدبران کوشای ایرانیان نجف شهبازی بختیاری غذایی/بهداشتی سراسری 3370166-7 33770117 najaf.shahbazi2014@gmail.com
197 مهر آئین پارتیکان مجتبی جعفری غذایی/بهداشتی استانی 34318181
198 ميهن گستر پريان علی اکبر جواد زاده برزکي غذایی/بهداشتی استانی 33686266 33686265 mihangostar20@gmail.com
199 نگین پخش فانوس اسپادان احمد رضا کدخدایی غذایی/بهداشتی استانی 33690515 - 33690509
200 نگین پخش نوین احمد رضا طالبی غذایی/بهداشتی استانی 32674388
201 نیکان پردیس خاورمیانه علیرضا خضری غذایی/بهداشتی استانی 34390310
202 نیلا پخش بردیا مجتبی چیت ساز غذایی/بهداشتی استانی 37738060 37738060 chitsazinfo@gmail.com
203 آرین مهر نقش جهان سید محمود موسوی غذایی/بهداشتی/آرایشی استانی 33873620 33874138
204 رز پخش جلیل گودینی غذایی/بهداشتی/آرایشی سراسری 36540877-8*36540749
205 نیلوفر سپاهان محمد رضا امینی غذایی/بهداشتی/آرایشی استانی 35316191-5 35316053
206 البرز مهدی علیخانی غذایی/دارویی سراسری 33803976-9
207 سایه سمن مهدی عمرانی غذایی/دارویی سراسری 33800616-8
208 قاسم ایران فرهاد دارابی غذایی/دارویی سراسری 33801890 - 33801814 - 33801971
209 سحاب تجارت اسپادانا مصطفی علوی نسب لوازم پزشکی مصرفی منطقه ای 32100784 32100784 mostafaaxm1000@yahoo.com
210 فراز دنا تجهیز فرشید توکلی لوازم پزشکی مصرفی استانی 36279405 farazdena@gmail.com
211 آریا پلاست زردکوه حمید برجیان متفرقه استانی 38553001 38553004
212 پارس خزر وحید شاه ولایتی متفرقه سراسری 37778687 - 37768963
213 توزیع و حمل و نقل خاورمیانه (ایمن بار) جواد پورمشیر متفرقه سراسری 32689000 - 32689071 pourmoshir@melcologistic.com