لیست شرکت های عضو انجمن شرکت های صنعت پخش ایران – شعبه اصفهان .


مرتب سازی بر اساس
جستجو
ردیفنام شرکتنام مدیر عاملنوع فعالیتنوع پخشتلفنفکس
1 آوینمحمد رضا خسرویبهداشتیاستانی0 
2 اصفهان طوقحسن ماندیبهداشتیاستانی3336013733360332
3 بازرگانی سلامت ویژنفرزاد فرهمندبهداشتیاستانی45837023 
4 پخش پنبه ریز (گروه صنعتیپلیمر بوشهر)محمد حجابی زادهبهداشتیسراسری95015014-5 
5 پخش دیاناامیر حسین شجایی دوستبهداشتیاستانی3273106632731066
6 پونه گستر سپاهانعبدالرضا ذره ایبهداشتیاستانی36628156 
7 توسعه آرمان گلریزابوالفضل صادقیبهداشتیسراسری33767445 
8 جاوید پخش سعدیمجید وکیل پوربهداشتیاستانی0 
9 راسن درمانمحمد تبریبهداشتیسراسری95010352-5 
10 رویای نقش جهانحسین خوش فطرتبهداشتیاستانی36734944 
11 سام طبایمان سیف زادهبهداشتیاستانی34443501 
12 صبا نوينمهدي کاويانيبهداشتیمنطقه ای34430899 
13 طنین طب مانامحمد شاهقلیبهداشتیاستانی031-32203202031-32367940
14 مجید پخش سپاهانمجید تیموریبهداشتیاستانی3735307537352618
15 مهبان طب آرادسیامک حریریبهداشتیاستانی36610528-936625737
16 آذینمریم مصاحبیبهداشتی/آرایشیاستانی32317077 
17 آریا پخش سپاهانجواد هاشمیبهداشتی/آرایشیاستانی34412717 
18 آریان لیان پخشمحمد رضا نوروزیبهداشتی/آرایشیسراسری35582562-5 
19 افق کیهانعلیرضا امینیبهداشتی/آرایشیاستانی35274199 
20 اکسیر طبیعت چهلستونعلیرضا عبادبهداشتی/آرایشیاستانی45839076 
21 امین جیاحمد بشیریبهداشتی/آرایشیاستانی35721501-6 
22 بارانبابک دفتریانبهداشتی/آرایشیاستانی0 
23 بازرگانی حلواییحلواییبهداشتی/آرایشیاستانی36736346-8 
24 برتر اصفهاننوید صالحی فربهداشتی/آرایشیاستانی37883117 
25 پخش بهداشتی هامونمهدی صادقیانبهداشتی/آرایشیاستانی3557895135578951
26 تجارت گستر پارسهرضا اسماعیلیبهداشتی/آرایشیاستانی3772350937735680
27 تهران بورانعلی وزینیبهداشتی/آرایشیسراسری33204800-433204667
28 زر سیما سپاهانرضا آحسینیبهداشتی/آرایشیاستانی9502345295023455
29 شفا کار داناسید امیر حسین علویبهداشتی/آرایشیاستانی36245705*36541331-2 
30 کاسپین جی شیرمحمد عابدیبهداشتی/آرایشیاستانی3532109035321080
31 کالای بهداشتی متینمحسن چاووشیبهداشتی/آرایشیاستانی0 
32 کوشا پخش نقش جهانمحمد امین منصوریانبهداشتی/آرایشیاستانی32327029 
33 کیمیای نفیسمریم جعفریبهداشتی/آرایشیاستانی36690218 
34 کیمیای نقش جهان مهرامیر مسعود امینیبهداشتی/آرایشیاستانی42325501-342325504
35 لابراتور داروهای گیاهی (طبیعت زنده)میثم حیدریبهداشتی/آرایشیسراسری3664415436636478
36 منجمنرگس منجمبهداشتی/آرایشیاستانی32225565 
37 مه فام طب ایرانیانمحمد ادیببهداشتی/آرایشیاستانی36204615 
38 نگار گلدیس سپاهانمصطفی صادقیانبهداشتی/آرایشیاستانی35578950 
39 نوین بارمان نیک کوشانگین توکلیبهداشتی/آرایشیاستانی32200255 - 09120043595 
40 نیکان پخش چهلستون اصفهانمهرداد شمسبهداشتی/آرایشیاستانی3369067133690714
41 بهداشت سلامت آوندفرغلامرضا جباریبهداشتی/داروییسراسری35724250 - 35722550 
42 جهان فارمد-بهداشتی/داروییسراسری3572414535724143
43 لیوارامیر عباس ترابیبهداشتی/داروییسراسری45838386 
44 مدیران بهپوش یاس نرگسمحسن شفیعیپوشاکاستانی3625602336256032
45 آدورا طبحسین براتیداروییسراسری33809828-۳۰ 
46 ارشیا دارو نوین ایرانیانمحمد جنتی فرداروییسراسری4583795145837950
47 اکسیرمصطفی محمدی نژادداروییسراسری35724289-91 
48 التیامعباس قلیچخانیداروییسراسری36808794-7 
49 الیت داروکسری بلال پورداروییسراسری3368909433689095
50 اهورا پخش امینمحسن کلانتریداروییسراسری33668926133387615
51 برگ سبز آترینحامد دهقانداروییسراسری3368726633689278
52 به پخش دارورضا گودرزیداروییسراسری35720801-2 
53 بهرسان داروفاطمه میرکاظمیداروییسراسری35721261-8 
54 بهستان پخشوحید صادقیداروییسراسری36544865-8 
55 پورا پخشامین داود پورداروییسراسری35722890 
56 پونل برسام-داروییسراسری3630743736307437
57 تعاونی داروسازان اصفهانرحمت اله سهامداروییاستانی45837865-645837108
58 توسعه تجارت جلال آرامحمود نظریداروییسراسری3368742633687627
59 دارو بهداشت آسیاامیر رضا مقاره عابدداروییاستانی33686062 
60 دارو بهداشت شفا آرادمحمد رضا آذربایجانیداروییسراسری35722723 
61 دارو پخشاصغر علم الهدیداروییسراسری35225241 
62 دارو گستر محکنغمه استاد پورداروییسراسری36544645-
63 داروگستر ارمغان طبیعت سبزعلی ارضیداروییسراسری33248146-733249664
64 داروگستر باریج اسانسمجید سماویداروییسراسری33247927-9 
65 داروگستر رازیحمید نجفیداروییسراسری35721250 
66 داروگستر نخبگانمحمد حسین مصلحیداروییسراسری45838270-1 
67 دایا دارورضا ورشوچیداروییسراسری33248152-3 
68 دی دارو امیدنوید فناییداروییسراسری35721540-2 
69 رازیمجید موذن صفاییداروییسراسری33803838 
70 سروش دارو سپاهانمهدی عباسیداروییاستانی33770171-233770174
71 سفیر دارو بهداشتمهدی قائمی محمدیداروییاستانی3572197635721977
72 سلامت پخش هستی-داروییسراسری35721189-92 
73 سها هلالوحید امامیداروییسراسری3558090135582936
74 سینا پخش ژنرامین نوذریانداروییسراسری45838956 
75 شایان پخش نقش جهانسعید زمانیداروییاستانی36809039-40 
76 شفا صدر سپاهانسید محمد خاتون آبادیداروییاستانی38584983 
77 طب نوین تجهیزگران-داروییسراسری00
78 عارف دارومرتضی طهماسبیداروییاستانی33385213-4 
79 فراگیر پخش دماوندحسام حمصیداروییسراسری0313531435203135314352
80 فردوسامیر عباس زاهدی نژادداروییسراسری36541241-4 
81 کارنمحمد رضا دلیلیداروییسراسری45838505 
82 گیتی سلامت آریا-داروییسراسری3661917736625107
83 محیا داروخانم عباسیداروییسراسری35720254-5 
84 مکتافاردلان مظاهریداروییسراسری45837228-9 
85 ممتازشهرام زمان زادداروییسراسری35583427-30 
86 مهبان دارورضا پور میر سلیمانیداروییسراسری35724654-5 
87 نفس دارو (نیک فردای سالم)حمید رمضانیداروییسراسری45838758 
88 هجرتسید مجید هاشمیداروییسراسری36540730*3654072036540188
89 هنار داروعليرضا دشتبانداروییسراسری36829254-5 
90 یارا طب ثامنمیثم میرداروییسراسری35722527-935723723
91 یاقوت سلامتامین ملک پورداروییسراسری0 
92 يارا طب ثامنرضا گودرزیداروییسراسری35722527-9 
93 آهن ماشین توان (آترود)علیرضا صفریروغن موتورسراسری36544463 - 36541544 
94 پترو انرژی رازی پارساحمد رضا صابریروغن موتوراستانی34409757-934410534
95 پویا نگار اصفهانمحمد رضا هوشیارروغن موتوراستانی52373791-3 
96 آرمان آیین اندیشانامید خضریغذاییاستانی09132007165 
97 آریا پخش پارتاکعلی اکبر فتحیغذاییاستانی32202318 
98 آیدینجواد گلدوستغذاییسراسری3386106533861069
99 احسان پخش کیمیا سپاهان (نازگل)حسین باجقلیغذاییاستانی35584070-3 
100 اریکه پارسیان زاینده رودمهدی رضیئیغذاییاستانی33247041-333247346
101 اصفهان شکلات (کامور)علی سرشوقیغذاییاستانی36295529-3036292540
102 الماس پخش آترینابراهیم قاسمیغذاییاستانی0 
103 بازرگانی شوکا پخش اسپادانامرتضی عیدیغذاییاستانی37769007-87768883
104 بانی چاو (كاله)وحید کریم زادهغذاییسراسری36541353 
105 بستنی اطمینان (پشمک حاج عبداله)حسین اکبریغذاییسراسری33878916-7 
106 به پخشحمید رضا جعفریغذاییسراسری33803860-6 و 33807070 
107 بهین توشه سپاهانسعادت ایوبیغذاییاستانی42363251-342363250
108 پادراتوسمحمد حسن عسگریغذاییاستانی3458717345836836
109 پارس طعام سپاهانسید جواد فتاحیغذاییاستانی37887212 
110 پایدار تجارت آیندهولی اله کاجی حقیقیغذاییاستانی33342355 
111 پخش داتیسمحمد پناهیغذاییاستانی09384755503 
112 پخش سراسری ایران (شیرین عسل)آقای رجبیغذاییسراسری33803983 
113 پرنیان مهیار (مهرام)آرش ردانی پورغذاییسراسری36540696-736540504
114 پویا پخش رشدناصر نیازیغذاییسراسری03133870204 
115 پیک آب سپاهانآسیه دهقانیغذاییاستانی09132054239 
116 تانیس اسپادانابهادر مرادیان نژادغذاییاستانی42552727-842552283
117 تعاوني نويد كاران برتراميد كماليغذاییسراسری3654047036540861
118 توسن پخش ستاره کیش (عالیس)محمد معتمدیغذاییسراسری33806930-433800679
119 ثمین سپهر سپاهان (اصالت)امیر مسعود هادی پورغذاییاستانی0 
120 ثمین گوهر سپاهان (چای ثمین)مسعود برنجیانغذاییاستانی3226391732285669
121 چای وجوحید زایندهغذاییاستانی3855304738553048
122 داداش برادرپژمان منشادغذاییسراسری0 
123 دبش سبز گستر (چای دبش)مصطفی غفاریغذاییسراسری3662592036636156
124 دنون لبنی پارسسروش امین جعفریغذاییسراسری45837813 
125 رادین مهر زنده رودوحید زایندهغذاییاستانی38553047-340038553048
126 رامکاردوان حسینیغذاییسراسری3387700633877007
127 زرگران نقش ایرانیانمحمد حسین احمد زادهغذاییاستانی35576581-2 
128 زرین کاسکو اصفهانسید محمد طاهریغذاییاستانی3772966837729702
129 زمزماحسان وطن دوستغذاییسراسری36639454*36610313 
130 سا فروشام اصفهان گسترساسان اکبریانغذاییاستانی45838629 
131 ساراپخش اصفهانمحمد علی خادمی زادهغذاییاستانی35311440-4235311441
132 سارینا نوین کاشانحجت مرصعیغذاییاستانی55272729 
133 سپاهان کبیرناصر کبیری پورغذاییاستانی32363027 - 32364473 
134 ستاره سپاهان رافیمحمد ترابیغذاییاستانی32256152*35722014-7 
135 سينا پخش آريانعليرضا جلاليغذاییسراسری36257811 
136 شادی آوران شانجان (آی سودا)محسن باقریغذاییسراسری33806920-4 
137 شکلات باراکاوحید عطائیغذاییسراسری33686040 
138 شکوه نگین آسیاحسینعلی عباسی رادغذاییاستانی33722017 
139 شهر باباناشاپور مردانیغذاییاستانی336866180
140 صفا پخش (شکلّی)کیوان امیر طاهریغذاییسراسری33876526 
141 صنایع بهبود نان مهر آسااسحاق حسن لوغذاییاستانی33393865 
142 طلوع الماس پخش اصفهان (نادری)حمزه علی حقابیانغذاییاستانی38553410-12 
143 طلوع پخش آفتاببهمن اجلالیغذاییسراسری33809835*33809840 
144 قند نقش جهانحمید رضا کاکلیغذاییاستانی5258001052580073
145 کالا گستر پارتاک ایرانیانسعید کریمی فخرغذاییاستانی3386879433870221
146 کیلای جنوببهزاد بنی شریفغذاییسراسری95015015 
147 گلستانمهرداد صدیقیغذاییسراسری32283402-3 
148 گلنان پورا توسامید رضا زادگانغذاییسراسری33694074 
149 گوشت پرور صفاهان (بوفالو)امیر علی کریمی فرغذاییاستانی36290850-1 
150 لینامحمد نوروزیغذاییسراسری33204803 
151 مهیار دشت آناهیتاسولماز عطاییغذاییاستانی3680862236808890
152 میهنمحمود شفیعیغذاییسراسری0 
153 نوین نوشین آرین شرقسید مجید اسدالهیغذاییاستانی3229330232256710
154 نیک مهر برادرانصاحب خوشاغذاییاستانی45838590-1 
155 نیکنوش پرشینفریبرز خانه پزاغذاییاستانی36542432*36542457*36542438 
156 نیناحجت تیموریغذاییسراسری33802242 
157 هدف عصر طلایی (لئونارد)مهدی دوربازغذاییمنطقه ای35720329-32735462 
158 یک و یکسید مهدی علمداریغذاییسراسری35721189-91 
159 آریا بازرگان سروش (پارسیان)مهدی تحویلیانغذایی/بهداشتیاستانی95013110*35720327 
160 آرین کالا اسپاداناامید میر مقتداییغذایی/بهداشتیاستانی36644600-2 
161 آستان تجارت میلاد (ایران پخش)حسین صادقیغذایی/بهداشتیاستانی33246609خ امام خمینی- خ حکیم صفائی- مقابل کوچه اطلس
162 آفتاب اسپادانا شهرضاامیر حسین خدادادیغذایی/بهداشتیاستانی0321-322871850321-32287186
163 آوین پخش باراناحسان بیگدلیغذایی/بهداشتیاستانی4531534745315347
164 آوین گستر نقش جهانجواد منصوریغذایی/بهداشتیاستانی3368775533687382
165 ارشیا پخش نوبختمحمد رضا نوبختغذایی/بهداشتیاستانی35720821-6 
166 ارمغان سلامت صباعلی کریم زادهغذایی/بهداشتیاستانی0 
167 الماس عتیقحسین ناصرپورغذایی/بهداشتیاستانی36610725 *36631704 
168 بازرگانی نامی نقش جهانجواد احمدیغذایی/بهداشتیاستانی9524000*37442821 
169 بازرگانی و پخش بهرانی (پیشگامان نوین)محمد بهرانیغذایی/بهداشتیاستانی09131184645 و 45838014-5 
170 پادرا پخش پارميس (میعاد)بالاوردغذایی/بهداشتیاستانی33564766-733565253
171 پارسیا پخش تلاش کارانکامران رحیمیغذایی/بهداشتیاستانی34207901 
172 پایدار پخش سپاهانرضا قادریغذایی/بهداشتیاستانی03145837199-0314583720903145838094
173 پراور پخش سپاهانحسین همتی نژادغذایی/بهداشتیمنطقه ای36540192-3*36540244-536540797
174 پویا پخش زرین مهرامید اطرجیغذایی/بهداشتیاستانی35724490-1*35239512 
175 پویا پخش سپنتاامیر اطرجیغذایی/بهداشتیاستانی35722975 
176 پیشگامان راه سبز اسپادانامجید همامیغذایی/بهداشتیاستانی36613089 
177 خاقانی نوین سپاهانجمشید سلطانیغذایی/بهداشتیاستانی37736379-82 
178 دریا پخش زنده رودرحمتعلی رضاییغذایی/بهداشتیاستانی3581615135816152
179 دنیا پخشمحمد رضا جمشیدیغذایی/بهداشتیمنطقه ای3261200332613011
180 رادین پدیده ماندگار (نانی)محسن عربغذایی/بهداشتیاستانی32378269-71 
181 رها گستر تمدنامیر باباییغذایی/بهداشتیاستانی35584065 - 35584064 
182 زاگرس ملل کالامحسن سعید فرغذایی/بهداشتیسراسری3387970033879707
183 سامان پخش آشنا (شهروند)فؤاد سید میررمضانیغذایی/بهداشتیاستانی35311636 
184 سانا پخش فراز بهارستانعلی دهقانیغذایی/بهداشتیاستانی33686943 
185 سپید صدر فلکغلامرضا حاتمیغذایی/بهداشتیاستانی3368623633686237
186 ستاره سپاهان نویناحمد ترابیغذایی/بهداشتیاستانی3387915 
187 طنین مهر اسپادانامجید تنهاییغذایی/بهداشتیاستانی32265612*32292665 
188 فرپاد پخش نوینغلامحسین عاشوریغذایی/بهداشتیاستانی95021779 - 95011779 
189 کاویش پخش آرشااحسان رادمهرغذایی/بهداشتیسراسری3351318833636760
190 گلرنگعباس بختیاری فردغذایی/بهداشتیسراسری35721030-1 * 35721031 * 35722323 
191 مدبران کوشای ایرانیاننجف شهبازی بختیاریغذایی/بهداشتیسراسری3370166-733770117
192 مهر آئین پارتیکانمجتبی جعفریغذایی/بهداشتیاستانی34318181 
193 ميهن گستر پريانعلی اکبر جواد زاده برزکيغذایی/بهداشتیاستانی3368626633686265
194 نگین پخش فانوس اسپاداناحمد رضا کدخداییغذایی/بهداشتیاستانی33690515 - 33690509 
195 نگین پخش نویناحمد رضا طالبیغذایی/بهداشتیاستانی32674388 
196 نیکان پردیس خاورمیانهعلیرضا خضریغذایی/بهداشتیاستانی34390310 
197 نیلا پخش بردیامجتبی چیت سازغذایی/بهداشتیاستانی3773806037738060
198 آرین مهر نقش جهانسید محمود موسویغذایی/بهداشتی/آرایشیاستانی3387362033874138
199 رز پخشجلیل گودینیغذایی/بهداشتی/آرایشیسراسری36540877-8*36540749 
200 نیلوفر سپاهانمحمد رضا امینیغذایی/بهداشتی/آرایشیاستانی35316191-535316053
201 البرزمهدی علیخانیغذایی/داروییسراسری33803976-9 
202 سایه سمنمهدی عمرانیغذایی/داروییسراسری33800616-8 
203 قاسم ایرانفرهاد دارابیغذایی/داروییسراسری33801890 - 33801814 - 33801971 
204 سحاب تجارت اسپادانامصطفی علوی نسبلوازم پزشکی مصرفیمنطقه ای3210078432100784
205 فراز دنا تجهیزفرشید توکلیلوازم پزشکی مصرفیاستانی36279405 
206 آریا پلاست زردکوهحمید برجیانمتفرقهاستانی3855300138553004
207 پارس خزروحید شاه ولایتیمتفرقهسراسری37778687 - 37768963 
208 توزیع و حمل و نقل خاورمیانه (ایمن بار)جواد پورمشیرمتفرقهسراسری32689000 - 32689071