شرایط عضویت در انجمناقدامات و مدارک لازم جهت عضويت در انجمن و اخذ مجوز پخش


     1.  ارائه تقاضانامه كتبي مبني بر درخواست عضويت آن شركت به انجمن؛

     2.  اساس نامه، آگهی روزنامه رسمی و نامه اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر آخرین تغییرات هیئت مدیره به

    انضمام فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از مدیر عامل؛

      3. فهرست کلیه انبارهای نگهداری کالا و یا سردخانه و اسناد مالکیت یا  اجاره نامه معتبر و رسمی آنها؛

     4. اسناد مالکیت یا اجاره نامه معتبر رسمی دفتر مرکزی شرکت؛

     5. آخرین لیست کلیه اقلام توزیعی  ممهور به مهر شرکت؛

     6.  ارائه اصل تاییدیه از دستگاه  متولی ( برای شرکت هایی که در زمینه توزیع داروهای دام  و طیور و

     واکسن‌ها فعالیت می نمایند).

    7. پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال به عنوان حق عضويت (براي شركت هاي استاني و شركت هاي

سراسري كه در انجمن مركزي عضو نمي باشند) و 750/000 ريال به عنوان حق شارژ ماهيانه، به شماره

حساب 0102696655002 بانك صادرات - شعبه امير كبير

 

ورود به سامانه مدیریت صدور مجوزجهت ثبت نام و بارگذاری مدارک فوق در سامانه

 


    یاد آوری:

    کلیه قراردادهای نمایندگی و اجاره نامه‌ها می بایست حداقل دارای یکسال اعتبار باشند.

   

 

انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان