تماس با ما

 

تلگرام: 09135746012

آدرس پست الکترونیکی: anjoman.pakhsh.esfahan@gmail.com

تماس با رئیس هیات مدیره: 36540733

تماس با بازرس: 35724289

آدرس انجمن: اصفهان - خ جی - خ پروین - بعد از چهار راه اول _ ساختمان برنا 7_ طبقه دوم _ واحد 206

تلفن: 03132327226

فاکس: 03132327227