• پیوندهای تصویری

  • اعضا و شرح وظایف

معرفی کمیته مالی و بازرگانی
اعضای کمیته:
رديف
نام و نام خانوادگي
نام شرکت
سمت
1 محمدرضا آذربايجاني به پخش دارو مدير شعبه
2 اميد اطرجي پويا پخش مدير عامل
3 اميد بهرامي پخش سراسري ايران مدير شعبه
 4  جواد گلدوست آیدین

  مدیر شعبهشرح وظايف:

          1- تهيه و تدوين استانداردهاي لازم در زمينه هريك از عوامل توزيع

          2- بررسي هزينه هاي واقعي عملكرد توزيع هريك از شركت ها و مقايسه آنها با

          شاخص هاي تعيين شده و استخراج انحرافات و ارائه نظر مشورتي در اين زمينه ها به

          شركت هاي عضو

 
          3- اطلاع رساني به اعضا در رابطه با هرگونه تغييراتي كه در آيين نامه و مقررات امور

          مالياتي - نرخ هاي بانكي- مارژين هاي پخش و ... صورت مي گيرد.
 
           4- شركت در كميسيون هاي تخصصي مالياتي و بانكي براي دفاع از حقوق اعضاي

            تحت پوشش


نوشته شده توسط: مدیریت سایت در تاریخ: 1393/04/12 01:24 ب.ظ
نام  
متن پیام