صورتجلسه شماره 76کمیته دارویی مورخ 97/05/17

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8صبح

تاريخ: 97/05/17

شماره:76

خاتمه: 10صبح

محل برگزاري:دفتر انجمن

حاضرین: مدیران و نمایندگان شرکت های سایه سمن- جلال آرا طب نوین ارشیا دارو طبیعت سبز بهستان پخش سها هلال التیام مهبان دارو آدوراطب به پخش پونل برسام- شفا صدر سپاهان اکسیر دارو بهداشت آسیا هجرت سفیردارو عارف دارو سروش دارو سیناپخش ژن- الیت دارو باریج اسانس البرز قاسم اران برگ سبز آترین ممتاز هنار دارو دارو گستر نخبگان

گزارش جلسه

پس از تلاوت کلام ا...مجید آقای هاشمی گزارش جلسه ای که با آقای دکتر ملک پور، معاونت محترم غذا وداروی استان چهارمحال و بختیاری داشتند را ارائه نمودند. از جمله موضوعات مطروحه در آن نشست تاکید بر سهمیه بندی کالاها و ارائه اطلاعات به موقع به آن معاونت بود.

در خصوص بررسی مشتریان بد حساب ثبت شده در سایت انجمن مقرر شد، کمیته مالی با نظارت بیشتر به روند کار خود ادامه دهد.

مقرر شد از داروخانه های انقلاب و بشارت استعلام گرفته شود. داروخانه دکتر پسته نیز قطع سهمیه باشد.

مقرر شد برای بررسی شرکت هایی که مقررات قطع سهمیه را رعایت نمی کنند و داروخانه های دارای مشکل، یک تیم 5 نفره تشکیل گردد.

مصوب گردید میزان اعتبار پیمانکاران بررسی و هر شرکت تضامین لازم را از آنها دریافت نماید و موضوع طی مکاتبه ای که به امضای کلیه شرکت ها رسیده باشد به معاونت غذا ودارو اعلام شود.

مقرر شد نام داروخانه های خصوصی مشکل دار به معاونت غذا و دارو اعلام و راه های تامین داروی آنها با توجه به قطع سهمیه مشخص و پیگیری شود.

پیشنهاد شد 3 نفر نماینده جهت پیگیری موضوعات و مسائل در جلسات انجمن داروسازان انتخاب شوند.

مقرر گردید در کمیته دارویی علاوه بر موضوعات بدهی مسائل دیگر از جمله آموزش های خاص مدیران وغیره هم بررسی شود.

 

تصاویر