صورتجلسه شماره 110 هیات مدیره مورخ 97/06/13

عنوان: هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/06/13

شماره: 109

خاتمه: 9:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقايان دکتر همتی نژاد – دکتر مقاره عابد - ناصرپور – دکتر آذربایجانی - هاشمی – جعفری – محمدی نژاد - متولی

گزارش جلسه

در شروع جلسه آقای دکتر همتی نژاد موضوع جلسه را بررسی داوطلبان انتخابات هیات مدیره اعلام نمودند.

آقای فرهادیان فرمودند که بر حسب مصوبه قبلی هیات مدیره، تا روزه 97/06/30 نسبت به جمع آوری درخواست و رزومه های داوطلبان اقدام شد.

در خصوص حضور یا عدم حضور افراد قبلی هیات مدیره در انتخابات، تبادل نظر و در نهایت مقرر شد تیم قبلی مجددا داوطلب شوند.

در ادامه داوطلبین جدید معرفی حضور هیات مدیره شدند: آقایان رادمهر، نظری، علیخانی، حیدری پور، حیدری و امامی.

در خصوص نامه انجمن تهران مبنی بر میزان مبلغ شارژ دریافتی از اعضای انجمن، مقرر شد روال کمافی السابق باشد.

گزارشی از روند ایجاد شرکت تعاونی ارائه شد.

جهت بزرگداشت روز داروساز مقرر شد بنر تبریک بهمراه گل تهیه شود.

 

 

تصاویر