صورتجلسه شماره 52 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 97/06/18

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/06/18

شماره: 52

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:مدیران و نمایندگان شرکت های: مهر آیین صباح فجر گنبد الماس- پرنیان مهیار پاک قاسم ایران عالیس هراز رز پخش رامک البرز - کاویش پخش آرشا - یک و یک گل پخش اول گلرنگ ارمغان سلامت سبا به پخش - نیلا پخش میهن گلستان- بازارگستر پگاه - کاله – اصالت

تصمیمات

ضمن خوشامدگویی توسط آقای جعفری، خلاصه ای از اتفاقات و پیگیری های که توسط کمیته غذایی و کارگروه مالی کمیته غذایی در طی مدت چند ماه گذشته انجام شد بود بخصوص در ارتباط با فروشگاه های کوثر، سازمان میادین و کوثر شماره 2 ارائه گردید.

آقای علیخانی نیز شمه ای از تجربیات و همدلی های اعضای کمیته دارویی جهت تحقق اهداف خود را اعلام نمودند.

در ادامه پیشنهادات ذیل ارائه گردید:

 • 1-شکایت حقوقی از سازمان میادین
 • 2-استعلام از انجمن صنعت پخش از متقاضیان شرکت در مزایده کوثرها توسط سازمان میادین
 • 3-مکاتبه با سازمان میادین، شورای شهر، شهر داری و استانداری جهت وصول مطالبات کوثر 2
 • 4-استخدام یک نیرو توسط کمیته غذایی و نظارت بر کوثرها و فروشگاه ها که هزینه آن را اعضاء کمیته غذایی متقبل شوند.
 • 5-فروش نقد به فروشگاه های کوثر و بزرگ
 • 6-تقویت قدرت اجرایی انجمن
 • 7-مکاتبه با آقای صادقی جهت تعیین ضرب العجل 24 ساعته برای تسویه حساب
 • 8-ضمانت اجرایی توسط سازمان که اعلام کند از برندهای خاص خرید نمایند.

پس از تبادل نظر مصوب گردید:

 • 1-پس از تکمیل مستندات طی مکاتبه ای با سازمان میادین و رونوشت آن به شورای شهر، شهرداری، استانداری و ارگان های مربوطه اعلام شود در صورتیکه افراد جدیدی در مزایده شرکت می کنند از انجمن استعلام آنها گرفته شود در غیر اینصورت شرکت های عضو انجمن به فروشگاه فوق بار ندهند.
 • 2-ارسال نامه از طریق انجمن صنعت پخش به سازمان میادین شهرداری و رونوشت آن به شهرداری محترم، معاونت امنیتی استانداری، شورای شهر اصفهان با موضوعیت پیگیری مطالبات کوثر 2 جهت فروش نقدی به کوثرها تا اطلاع ثانوی. در این راستا مقرر شد چنانچه نتیجه مطلوب حاصل نشد نامه دوم به دادگستری، تعذیرات، سازمان صنعت معدن تجارت و اماکن ارسال شود و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
 • 3-پیشنهاد گردید به جای فروش نقدی به کلیه فروشگاه ها تعدادی از مشتریان که دارای حساب نامناسب با شرکت ها هستند انتخاب و فروش نقدی به آنها صورت پذیرد.

 

تصاویر