صورتجلسه نشست کارگروه کمیته مالی شرکت های غذایی با مسئولین سازمان میادین

صورتجلسه نشست کارگروه کمیته مالی شرکت های غذایی با مسئولین سازمان میادین

عنوان:جلسه کارگروه مالی شرکت های غذایی با مسئولین سازمان میادین

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

محل برگزاری: دفتر انجمن

تاريخ: 97/08/10

ساعت: 10 صبح

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، جعفری، علیخانی، ناصرپور، گودینی، کریم زاده، بختیاری فرد، عاشوری، رادمهر

میهمانان: آقایان دکتر مجیری، مهندس حیدری، کدخدایی

تصمیمات

آقای دکتر مجیری درخصوص توسعه و پیشرفت کیفی و کمی فروشگاه های کوثر توضیحاتی را ارائه نمودند و اینکه کوثر 15 در حال ساخت می باشد، کوثر 16 زمین تملک شده و کوثر 17 در حال بررسی زمین و تملک می باشد. در ادامه عنوان شد که در حال بررسی برای ایجاد یک مرکز متمرکز برای خرید فروشگاه های کوثر می باشند. ایشان فرمودند در جهت ایجاد شهرک پخش و ساماندهی مشاغل آماده همکاری کامل با انجمن صنعت پخش می باشند. در خصوص نحوه مدیریت و اداره و نظارت بر فروشگاههای کوثر نیز توضیحاتی ارائه نمودند.

آقای مهندس حیدری مطالبی را در خصوص اهمیت زنجیره تامین و همکاری که می تواند انجمن صنعت پخش در این خصوص با سازمان داشته باشد اشاره کرده و فرمودند درمورد شرایط بحرانی اقتصادی که وجود دارد و مزایده جدید فروشگاه های کوثر از پتانسیل انجمن صنعت پخش استفاده گردد.

آقای دکتر همتی نژاد آمادگی کامل همکاری انجمن با سازمان را اعلام نمودند و اینکه باید عارضه یابی و نظارت در خصوص بهره برداران فروشگاه های کوثر انجام گردد. به جلسه مشترک با بهره برداران که در سازمان تشکیل شد اشاره نمودند و به مساعدت آقای دکتر مجیری مبنی بر اینکه در مزایده جدید از انجمن هم استعلام گرفته شود اشاره فرمودند. ایشان روند ایجاد شهرک پخش و اینکه در جلسه بعدی بتوان در خصوص تعامل سازمان و انجمن جهت این امر صحبت کرد را عنوان نمودند.

سپس آقای جعفری در خصوص فعالیت کارگروه مالی و کمیته غذایی و ارزیابی و جمع آوری اطلاعات توضیحاتی را ارائه و بر لزوم تعامل هوشمندانه با فروشگاه های کوثر تاکید نمودند.

آقای علیخانی به این موضوع که کارگروه ویژه ای فی مابین انجمن و سازمان تشکیل گردد و جلسات منظم ماهیانه انجام گردد اشاره فرمورند.

آقای رادمهر لزوم عقد تفاهم نامه فی مابین انجمن و سازمان را مطرح نمودند.

آقای ناصرپور بر لزوم سیستم بروز و نحوه قیمت گذاری کالاها در فروشگاه ها تاکید نمودند.

پیشنهاد شد که تامین کالای کلیه فروشگاه های کوثر توسط انجمن و تعاونی انجمن صورت پذیرد و ایجاد ارتباط فیزیکی، نرم افزاری فی مابین سازمان و انجمن تحقق یابد.

پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد گردید تفاهم نامه ای فی مابین انجمن صنعت پخش اصفهان و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی منعقد گردد.

 

تصاویر