صورتجلسه شماره 115 هیات مدیره مورخ 97/10/06

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/10/06

شماره 115

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: دکتر همتی نژاد، دکتر آذربایجانی، دکتر مقاره عابد، جعفری، نظری، دکتر ادیب

میهمانان: اعضای محترم هیات مدیره اتحادیه آرایشی و بهداشتی

تصمیمات

جلسه نشست هیات مدیره اتحادیه آرایشی و بهداشتی با هیات مدیره انجمن صنعت پخش با محوریت بازدید آن مجموعه و هماهنگی بیشتر فیمابین طرفین برگزار گردید. در همین راستا، موضوع مجوز فعالیت شرکت های پخش که باید از سازمان صنعت معدن و تجارت باشد مطرح گردید.

درخواست اتحادیه مبنی بر آن بود که با شناسایی هویت مراجعه کنندگان به اتحادیه و انجمن طبق ضوابط جذب مجموعه مربوطه شوند. درصورتیکه هویت آنها شرکت است، عضو انجمن و درصورتیکه واحد صنفی هستند جذب اتحادیه گردند.

آقای دکتر مقاره عابد نیز قانون مربوط به تفکیک واحد صنفی و شرکت پخش را شرط فروش در محل اعلام نمودند و طبق سخنان آقای اطیار، ریاست محترم اتحادیه، شرکت های پخش شامل اتحادیه نخواهند بود.

آقای دکتر همتی نژاد یکی دیگر از علل تمایز واحد صنفی و شرکت های پخش را قوانین ابلاغی از طرف معاونت غذا و دارو مبنی بر داشتن پروانه بهداشتی و حضور مسئول فنی در شرکت ها اعلام نمودند.

آقای دکتر ادیب، به مشکلات بوجود آمده در داروخانه ها که ناشی از مشخص نبودن هویت مبادی داروخانه ها (به عنوان شرکت یا واحد صنفی)است اشاره فرمودند.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات مقرر شد رابطی بین انجمن و اتحادیه باشد که پس از تبادل نظر مصوب گردید این امر بصورت کارگروه میسر گردد.

آقای اطیار جهت ارائه خدمت بهینه به مردم، به کاهش سود فروش و نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها اشاره فرمودند.

پس از خروج میهمانان از جلسه مقرر شد تنها شرکت های واجد شرایط عضو انجمن شوند.

پیشنهاد شد اقدامی صورت پذیرد تا داروخانه ها فقط از شرکت هایی که عضو انجمن هستند خرید نمایند.

جهت پیشبرد اقدامات ایجاد تعاونی مقرر شد در جلسه ای از هیات موسس (آقایان مهندس معطریان، ناصرپور و عاشوری) قدردانی گردد و درخواست ادامه همکاری به آنها اعلام شود و همچنین یکی از اعضای هیات مدیره در ترکیب هیات موسس حضور داشته باشد که در این راستا آقای نظری انتخاب گردیدند.

مقرر شد از آقای متولی که در ترکیب هیات مدیره سابق حضور داشتنند نیز در جلسه ای قدردانی گردد.

 

تصاویر