صورتجلسه شماره 83 کمیته دارویی مورخ 98/02/17

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/02/17

شماره 83

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: نمایندگان شرکت های: بهستان البرز باریج اسانس داروپخش الیت دارو لیوار سایه سمن سلامت پخش هستی سینا پخش ژن التیام ارمغان طبیعت سبز داروگستر نخبگان بهداشت سلامت آوندفر عارف دارو محیا دارو جلال آرا سها هلال دارو بهداشت آسیا هنار دارو یارا طب ثامن دارو پژوه سپاهان

تصمیمات

آقای دکتر مقاره عابد گزارشی از جلسات کارگروه معاونت غذا و دارو، انجمن داروسازان و انجمن صنعت پخش، به شرح ذیل ارائه نمودند:

1-  بازرسی مربوط به ارزشیابی شرکت ها توسط دو نفر کارشناس (از طرف انجمن داروسازان و انجمن صنعت پخش) صورت می پذیرد. 2- در بازرسی مربوط به تاسیس و جابه جایی شرکت های توزیع دارو و امها تنها نماینده انجمن صنعت پخش حضور دارد. 3- امور مربوط به آموزش مسئولین فنی شرکت ها با هماهنگی معاونت غذا و دارو توسط انجمن صنعت پخش صورت می پذیرد. 5- در جلسات حل اختلاف مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو که در دفتر انجمن داروسازان برگزار می گردد، نماینده انجمن صنعت پخش هم حضور داشته باشد.

در خصوص پیگیری مطالبات شرکت ها از بیمارستان های دولتی اعلام شد که شرط موثر بودن پیگیری، پاسخ دهی به استعلام ها و بروز نمودن اطلاعات می باشد.

جهت عضویت اعضا در تعاونی مجددا فراخوان شد.

در خصوص داروخانه های مطرح شده در کمیته مالی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قطع سهمیه و اقدام قانونی: دکتر افلاکیان مسیبی گز صرامی مبارکه

قطع سهمیه و مکاتبه با معاونت: دکتر غفوری گلپایگان

مکاتبه با موسس: دکتر رضایی خمینی شهر المهدی آمادگاه

اخذ استعلام: دکتر دقیقی دکتر زمانی خوراسگان

تذکر به موسس: دکتر خسرویان مبارکه

سهمیه آزاد: دکتر باطنی آمادگاه

 

تصاویر