صورتجلسه شماره 27 کمیته رفاهی مورخ 98/02/26

عنوان: صورتجلسه کمیته رفاهی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/02/26

شماره:27

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: نظری عاشوری و حیدری پور

تصمیمات

در تاریخ 98/02/26 اولین جلسه کمیته رفاهی در سال 98 تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

 • 1- هدف کلی کمیته رفاهی: برنامه ریزی و پیگیری بهینه در جهت ارتقاء کیفی و کمی و ارائه تسهیلات امور رفاهی درمانی آموزشی ورزشی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همه اعضاء انجمن صنعت پخش و خانواده های آنها
 • 2- تعیین راهبرد، استراتژی، هدف کلی و شرح وظایف کمیته رفاهی در 10 آیتم مشخص
 • 3- تعامل هرچه بهتر اعضاء انجمن با اتاق بازرگانی و عضویت اعضا با توجه به تاکید اتاق بازرگانی
 • 4- بررسی عضویت پرسنل انجمن در خانه کارگر و راهکارهای عملی آن
 • 5- بررسی درخواست شرکت مهران سرد (تولید کننده انواع کانتینرهای یخچالی)، که مقرر شد به شرکت های عضو انجمن معرفی گردد تا در صورت نیاز با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند.
 • 6- در خصوص شرکت نرم افزاری بروشا سامانه سراسری pos تصمیم پرزنت آن شرکت درجلسه آتی گردید.
 • 7- در خصوص شرکت مهندسی مسفا (GPS) تصمیم پرزنت شرکت مذکور در جلسه آتی اتخاذ گردید.

شرکت بارمان پارسه که اقدام به طراحی و ایجاد و توسعه شبکه ای با عنوان بی پی کارت نموده بود از طرف آقای حیدری پور مطرح گردید و به دلیل آنکه موضوع خارج از دستور جلسه بود قرار شد تا جلسه آتی کمیته بررسی بیشتر انجام گیرد و در صورت لزوم در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.

بر اساس بند 2 شرح وظایف کمیته بدین شرح اعلام گردید:

 • 1-برنامه ریزی جهت تعامل هرچه بهتر اعضاء انجمن با اتاق بازرگانی و عضویت اعضا
 • 2-برنامه ریزی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت تعامل با سایر ادارات برای امور رفاهی
 • 3-ایجاد تسهیلات لازم به منظور برخورداری کلیه اعضا از تورهای اقامتی، سیاحتی و زیارتی
 • 4-رایزنی و انعقاد قرارداد با مراکز بهداشتی و درمانی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت انجام امور بهداشتی، درمانی، دندانپزشکی کلیه اعضا و خانواده های آنها
 • 5-ارائه راهکارها و تسهیلات لازم در خصوص مسکن اعضا به انجمن
 • 6-اقدامات لازم در خصوص امور بیمه اعضا و خانواده های آنها از طریق انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی (درمان، عمر و حوادث)
 • 7-فراهم کردن بستر مناسب جهت استفاده از امکانات ورزشی (استخرها، سالن ها و باشگاه ها) جهت کلیه اعضای انجمن
 • 8-فراهم کردن تسهیلات لازم جهت استفاده از رستوران ها، تالارها و غذاخوری ها
 • 9-پیگیری و ارائه پیشنهاد برای بهره برداری بهتر از ظرفیت های تعاونی انجمن صنعت پخش
 • 10- انعقاد قرارداد با مراکز آموزشی و استفاده از کلاس های آموزشی آنها در راستای کمیته آموزش