صورتجلسه شماره 84 کمیته دارویی مورخ 98/03/28

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/03/28

شماره 84

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: نمایندگان شرکت های: هجرت شفا آراد داروبهداشت آسیا دایا دارو سهاهلال عارف دارو اکسیر دماوند برگ سبز آترین باریج اسانس محیا دارو طب نوین داروگستر نخبگان داروپژوه سپاهان مهبان دارو پورا پخش البرز فردوس بهستان پخش یاراطب ثامن

تصمیمات

در ابتدا موضوع درخواست همکاری معاونت محترم بهداشتی استان از انجمن صنعت پخش جهت مشارکت در طرح غربالگری مطرح شد و مقرر شد شرکت هایی که قصد مشارکت و همکاری در این طرح را دارند آمادگی خود را به انجمن اعلام نمایند.

در خصوص مطالبات از داروخانه سجاد مقرر شد با پیگیری های انجام شده و مکاتبات بین سازمان ها نتیجه اعلام شود و با توجه به صعب الوصول بودن مطالبات باید ملاحظات توزیع با این داروخانه صورت پذیرد.

اعلام شد که به دلیل عدم مدیریت مناسب در خصوص کمبودها و وجود برخی از داروخانه هایی که به غلط شامل این کمبود ها می باشند باید طی مکاتبه یا دعوت از معاونت غذا و دارو در جلسه ای مدیریت درستی صورت گیرد.

در خصوص ارزشیابی از شرکت های دارویی توسط انجمن صنعت پخش، اعلام شد که فرایند مذکور از ابتدای تیرماه و با کارشناسی آقای دکتر فریدزادگان و آقای دکتر شیرانی صورت می پذیرد.

درمورد داروخانه هایی که قطع سهمیه می شوند تاکید شد که شرکت ها همکاری لازم را داشته باشند.

مقرر شد در خصوص ممنوع بودن تبادلات دارویی و داروهای تاریخ نزدیک توسط داروخانه ها و ویزیتورها با انجمن داروسازان مکاتبه گردد. (همراه با رونوشت به معاونت غذا و دارو).

در خصوص داروخانه های مطرح شده در کمیته مالی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قطع سهمیه: دکتر افلاکیان دکتر مسیبی ملت جونقان دکتر پسته دکتر ایمانی برسیان دکتر پیرایی فلاورجان -

دعوت به انجمن: دکتر خسرویان دکتر صرامی المهدی آمادگاه – دکتر خزائلی نجف آباد دکتر پسته صاحب الزمان شهرضا ابوریحان اصفهان

فروش نقدی: دکتر صرامی المهدی آمادگاه – دکتر خزائلی نجف آباد حکمت خمینی شهر دکتر اسماعیلی شهرکرد دکتر روحی شهرکرد دکتر حامی اصفهان صاحب الزمان شهرضا -

فروش با احتیاط: دکتر محمدی زینبیه طبرزدی خوانسار خیمه کبود کاشان دکتر ترابیان خمینی شهر دکتر کبیری شهرکرد

مکاتبه با انجمن داروسازان: دکترپسته

مکاتبه با معاونت: بشارت دهاقان دکتر روحی

سهمیه آزاد: حیان شمس آبادی

 

تصاویر