صورتجلسه شماره 85 کمیته دارویی مورخ 98/05/22

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/05/22

شماره 85

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: نمایندگان شرکت های: رازی بهداشت سلامت آوند فر سروش دارو اکسیر فردوس دارپخش ممتاز قاسم ایران کارن دی دارو جلال آرا به پخش دارو برگ سبز آترین بهستان عارف دارو باریج اسانس- طبیعت زنده سها هلال شفاآراد هجرت داروبهداشت آسیا مهبان دارو - هناردارو

تصمیمات

پس از تلاوت کلام ا... مجید موارد ذیل طرح گردید:

  • 1-تاکید بر حضور مدیران در جلسات و پیگیری عدم حضور آنها در جلسه (در صورت بیش از 3 جلسه غیبت، عضویت آنها در انجمن لغو گردد)
  • 2-تاکید بر پاسخ دهی استعلام های انجمن
  • 3-مشارکت شرکت ها در برگزاری مراسم بزرگداشت روز داروساز
  • 4-دعوت از انجمن داروسازان و معاونت غذا و داروی کاشان جهت حضور در جلسه

در خصوص چک هایی که توسط جانشین موسس داروخانه ها صادر می گردد مقرر شد اسامی اینگونه داروخانه ها به شرکت ها اعلام شود و در این خصوص با معاونت غذا و دارو نیز مذاکره گردد که قبل تصویب واگذاری داروخانه به جانشین موسس، از انجمن و شرکت ها اعلام نظر شود.

در ارتباط با داروخانه هایی که در کمیته مالی عنوان شده بودند، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قطع سهمیه: دکتر ایمانی برسیان، دکتر پسته، ملت جونقان، بشارت دهاقان، دکتر مسیبی گز و دکتر پیرایی فلاورجان

فروش با احتیاط: دکتر افلاکیان

فروش نقدی: دکتر روحی شهرکرد

تذکر به داروخانه: دکتر عربها، دکتر باقری فرادنبه، دکتر بهارلو، عدالت، دکتر بهرامی خمینی شهر، ولیعصر گلپایگان، دکتر نعمت الهی کیان، دکتر صرامی مبارکه، دکتر روحی شهرکرد، دکتر غفوری گلپایگان

مکاتبه با انجمن داروسازان: مرجان کاشان، دکتر زمانی کاشان

استعلام از شرکت ها: دکتر قوه عود، دکتر باطنی

دعوت در جلسه: دکتر باطنی

 

تصاویر