صورتجلسه شماره 123 هیات مدیره مورخ 98/05/15

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/05/15

شماره:123

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد علیخانی دکتر مقاره عابد نظری دکتر آذربایجانی و رادمهر

تصمیمات

در ابتدای جلسه آقای دکتر همتی نژاد در خصوص پرورش منابع انسانی و امکان انجام این کار توسط انجمن صحبت نمودند. آقای دکتر آذربایجانی ضمن اعلام موافقت خود با این پیشنهاد به تاسیس موسسه کاریابی با محوریت آقای شفیعی و جزیی از اقدامات تعاونی اشاره نمودند.آقای نظری نیز به تجربه انجمن در خصوص همکاری با کاریابی کارمند و عدم مشارکت اعضا اشاره فرمودند.

آقای علیخانی به تقویت کمیته ها خصوصا کمیته غذایی و عنوان نمودن مسائلی از قبیل امور مالیاتی اشاره فرمودند و از بازرس محترم درخواست پیگیری گزارش کمیته ها در جلسات را داشتند.

آقای دکتر مقاره عابد گزارش اقدامات انجام شده در خصوص جانشین موسس داروخانه ها، پیگیری مطالبات شرکت ها از داروخانه امام سجاد و تغییرات اعمال شده در اساسنامه تعاونی را عنوان فرمودند. ایشان در ادامه به درخواست انجمن داروسازان جهت مشارکت در برگزاری بزرگداشت روز داروساز اشاره فرمودند و مقرر شد اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.

جهت دریافت هزینه ارزشیابی از شرکت های دارویی مقرر شد طی مکاتبه با شرکت ها هزینه دریافتی از هر شرکت ماهیانه مبلغ هفتصد هزار ریال باشد.

 

 

تصاویر