صورتجلسه شماره 86 کمیته دارویی مورخ 98/07/09

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/07/09

شماره 86

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: نمایندگان شرکت های: هجرت - اکسیر رازی سینا پخش ژن دی دارو البرز محیا دارو طب نوین سها هلال برگ سبزآترین الیت دارو التیام باریج اسانس داروپخش لیوار عارف دارو سفیر دارو داروبهداشت آسیا -

تصمیمات

پس از تلاوت کلام ا... مجید موضوعات جلسه به شرح ذیل گردید:

  • 1-مطالبات شرکت ها از دانشگاه علوم پزشکی
  • 2-گزارش جلسه ستاد توزیع داروی هورمون رشد
  • 3-تصویب پیشنهادات کمیته مالی
  • 4-استماع نقطه نظرات حاضرین

طی جلسه ای که مسئولین دانشگاه برگزار گردید مشخص شد بودجه اختصاص داده شده به استان اصفهان صرف امور غیر دارویی شده است و شرکت ها باید با یک راهکار منطقی نسبت به توزیع در این مراکز اقدام نمایند. نهایتا با پیشنهادات اعضا و رای گیری مقرر گردید جهت قطع سهمیه مکاتبه ای با دانشگاه علوم پزشکی همراه با رونوشت به مراجع دیگر صورت پذیرد و اگر بودجه تا تاریخ مشخص شده تخصیص داده نشد شرکت های دارویی مسئولیتی نداشته و خسارت تاخیر آن را نیز دریافت خواهند نمود.

مقرر شد با آقای دکتر صادقیان مکاتبه ای در خصوص دریافت مبلغ از داروخانه ها که مورد تایید شرکت ها نمی باشد صورت پذیرد.

در خصوص داروی هورمون رشد عنوان گردید که پس از اعلام منتخبین جدید اقدام لازم انجام شود.

در خصوص داروخانه هایی که جانشین موسس معرفی می کنند مقرر شد تعهدات مربوط به پرداخت را شرکت ها دریافت نمایند.

در ارتباط با داروخانه هایی که در کمیته مالی عنوان شده بودند، ضمن تایید مصوبات آن کمیته قطع سهمیه داروخانه بشارت دهاقان نیز تصویب گردید.

 

تصاویر