گزارش سمینار آموزشی سامانه پخش

بر اساس دستورالعمل های اعلام شده از طرف سازمان صنعت معدن و تجارت، درخصوص لزوم ثبت اطلاعات شرکت ها در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت کالا، جهت آموزش به کاربران مربوطه شرکت ها در روز پنجشنبه مورخ 98/10/05 ساعت 9 صبح سمینار آموزشی با تدریس آقای مهندس گودرزی و مسئولین سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان و با حضور مدیران و نمایندگان شرکت های پخش غذایی، آرایشی و بهداشتی استانی برگزار گردید.

در این جلسه عنوان شد که سامانه صدور مجوز پخش کالا با دو فاز در حال دریافت اطلاعات از شرکت ها می باشد. پس از آموزش  فاز اول آن که در خصوص اخذ مجوز پخش بود، فاز دوم نیز که در مورد نحوه ثبت اسناد خرید و فروش بود آموزش داده شد.

در ادامه عنوان گردید که هنگام درج اسناد در فاز دوم سامانه پخش، از طریق ارتباط وب سرویس، اطلاعات مذکور جهت سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت ارسال می گردد و نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه های متعدد نمی باشد و شرکت هایی که تا ابتدای بهمن ماه نسبت به درج اسناد اقدم ننمایند مجوز پخش آنها ابطال می گردد ومطابق با قوانین قاچاق و احتکار کالا با آنها برخورد می گردد.

پس از بیان کلیات، حاضرین در خصوص روال ثبت، پرسش های خود را عنوان نمودند.

جلسه ساعت 13 خاتمه یافت.

تصاویر