صورتجلسه شماره 136 هیات مدیره مورخ 99/07/20

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/07/20

شماره: 136

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، جعفری، نظری، علیخانی و رادمهر

مصوبات

در خصوص لزوم ثبت کالاهای سلامت محور در سامانه ttac که توسط مکاتبه معاونت غذا و دارو به انجمن ابلاغ گردیده است، مقرر شد به کلیه شرکت ها اطلاع رسانی شود. و دفتر انجمن نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر از واحد نظارت بر شرکت های پخش و شعب دیگر انجمن تحقیقات لازم را به عمل آورد.

با توجه به وجود شرایط حاد کرونا مقرر شد برگزاری مجمع عمومی به تعویق بیفتد.

بابت پروژه واگذار شده از طرف سازمان صنعت معدن و تجارت به انجمن مبنی بر رصد چالش های صنعت پخش، مقرر شد با پرداخت مبلغی، انجام آن برونسپاری و نتیجه به دفتر انجمن اعلام گردد.

 

تصاویر