صورتجلسه شماره 139 هیات مدیره مورخ 99/11/19

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/11/19

شماره: 139

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: وبینار

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، علیخانی، هاشمی، نظری، جعفری و رادمهر

و سرپرست محترم امور تشکل های اتاق بارزگانی: آقای رجایی

مصوبات

جلسه به منظور ساماندهی امور برگزاری مجمع عمومی برگزار گردید.

در ابتدا آقای رجایی قوانین برگزاری مجمع عمومی را به شرح ذیل عنوان نمودند:

به دلیل شرایط موجود در خصوص ویروس کرونا مجمع بصورت آنلاین برگزار می گردد.

فقط اعضای دارای کارت عضویت/بازرگانی دارای حق رای می باشند.

شرکت های سراسری می توانند مدیر شعبه را به عنوان نماینده مدیر عامل در انتخابات معرفی نمایند.

در شرکت های استانی نیز فقط مدیر عامل حق رای خواهد داشت و در صورت عدم امکان حضور مدیر عامل باید یکی از اعضای هیات مدیره شرکت معرفی شود.

مقرر شد جلسه مجمع عمومی در 18 اسفند برگزار شود و کلیه مقدمات آن از قبیل جمع آوری معرفی نامه مدیران شعب، دعوتنامه ها، جمع آوری کارت های عضویت و.... صورت پذیرد.

در ادامه آقای رجایی در خصوص تغییر برنامه گفتگوی ویژه خبری به برنامه رهیافت صحبت نمودند که در نهایت مقرر شد برنامه گفتگوی ویژه خبری به قوت خود باقی بماند. و برگزاری برنامه رهیافت به فرصت های آتی موکول گردد.

مقرر شد جهت تسهیل در صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی، هیات مدیره در اسرع وقت با آقای گلشیرازی جلسه داشته باشد.