صورتجلسه شماره 93 کمیته دارویی مورخ 1401/02/26

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8 صبح

تاريخ:1401/02/26

شماره: 93

خاتمه: 10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: مدیران شرکت های سفیردارو بهداشت، هجرت، عارف دارو، قاسم ایران، داروپخش، دی دارو امید، مهبان دارو، فردوس، نفس دارو، سها هلال، فراگیر پخش دماوند، داروگستر باریج اسانس، مشاطب، محیا دارو، البرز، الیت دارو، هنار دارو، رازی، امیدپخش آروند پارسیان، داروبهداشت شفا آراد، اکسیر و داروبهداشت آسیا

گزارش جلسه

جلسه با تلاوت قرآن و با طرح موضوعات دیل آغاز گردید:

  • 1-انتخاب دبیر
  • 2-بررسی بدهی های دانشگاه
  • 3-استماع نقطه نظرات اعضا خصوصاً راجع به مرجوعی­های کالا
  • 4-طرح و تصویب مسائل کمیته مالی
  • 5-چک غیرموسس

درخصوص پیگیری وصول بدهی دانشگاه مقرر شد با آقای دکتر اعتباری و آقای دکتر اعرابی جلسه ای برگزار شود و نظرات اعضا مطرح گردد.

 

نظرات اعضا جهت طرح در جلسه:

- اعلام تفکیک هزینه دارویی و الزام آن به دانشگاه

-تشکیل جلسه مشترک مرکب از نمایندگان انجمن پخش، انجمن داروسازان، معاونت غذا و دارو جهت انتخاب داروخانه های جایگزین به غذا و دارو با تعیین اعتبار آن ها توسط شرکت ها.

و مقرر شد جلسه اضطراری مشترک بین سه ارگان مذکور در تاریخ 1401/02/27 تشکیل و اسامی داروخانه های خصوصی به معاونت و شرکت ها اعلام گردد.

-بیمه ها، پرداختی دانشگاه و داروخانه امام سجاد را 6 ماهه پرداخت نمایند.

- ایجاد داروخانه تعاونی

-رسانه ای کردن بدهی دانشگاه در زمان خودش و اعلام گزارش به ریاست جمهوری

-اعلام گزارش به دادستانی با اسناد و مدارک و همزمان رسانه ای کردن

-جایگزینی داروخانه هلال احمر طی مکاتبه با معاونت غذا و دارو و هماهنگی با هلال احمر

(نهایتاً تصمیم اکثریت اعضا به عنوان اولویت اول مقرر شد موضوع به صورت اطلاع رسانی رسانه ای گردد)

برای انتخاب دبیر کمیته مقرر شد اطلاع رسانی مجازی انجام شود تا با حضور جمع و اکثریت مدیران دارویی صورت گیرد.

مسائل کمیته مالی:

-درخصوص عدم ثبت چک های صیاد توسط داروخانه ها که معضل بزرگی را برای شرکت ها ایجاد کرده است مقرر شد مکاتبه ای با انجمن داروسازان جهت تاکید موضوع به اعضای داروساز انجام شود.

-در ارتباط با مشکلات مالی که جابجایی ویزیتورها ایجاد می کند مقرر شد موضوع در کمیته منابع انسانی مطرح شود تا تنها توسط کدملی اطلاعات کلیه نیروهای شرکت ها در سامانه انجمن ثبت و در موقع جابجایی کنترل گردد.

- آموزش ویزیتورها توسط انجمن یا اتاق بازرگانی انجام شود و به شرکت ها اعلام گردد.

- پیشنهادات آخرین وضعیت کار با داروخانه ها تصویب شد.

- مقررشد برای داروخانه هایی که بدون تسویه حساب جابه جا می شوند نامه ای به معاونت غذا و دارو نوشته شود.

 

تصاویر