صورتجلسه شماره 149 هیات مدیره مورخ 1401/03/01

عنوان: هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8 صبح

تاريخ:1401/03/01

شماره: 149

خاتمه: 10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی­ نژاد، دکتر آذربایجانی، محمدی­ نژاد، اشرافی، جعفری، علیخانی، نظری، رادمهر و آقای افشاری مسئول محترم خبرگزاری ایسنا

گزارش جلسه

در خصوص آن دسته از مشتریان شرکت های غذایی و بهداشتی که خرید خود از شرکت ها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی کنند و تبعاتی که ممکن است برای شرکت ها به وجود آورند تبادل نظر شد و مقرر گردید موضوع در کمیته غذایی مطرح شود و مکاتبه ای نیز با اعضا در خصوص لزوم دریافت کد نقش صورت پذیرد. همچنین از مسئولین محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت دعوت گردد در جلسه ای در محل انجمن جهت طرح مشکلات حضور بهم رسانند.

آقای فرهادیان گزارشی از تغییر روال ارزشیابی شرکت های دارویی که بصورت اپلیکیشن تحت وب شده است و با همراهی خانم دکتر امانت صورت خواهد پذیرفت ارائه نمودند.

در خصوص همکاری شرکت کیوان ترابر صفه با انجمن مقرر شد درخواست تخفیف ویژه جهت اعضای انجمن به آن شرکت مطرح گردد.

مقرر شد کارگروهی با محوریت کمیته روابط عمومی و مرکب از روسا و نمایندگان کمیته های دیگر تشکیل گردد. (آقایان علیخانی، اشرافی، رادمهر و دکتر ادیب جهت این کارگروه انتخاب شدند.)

با حضور آقای افشاری، مسئول محترم خبرگزاری ایسنا در جلسه، درخواست های انجمن و خدماتی که ایشان می توانند به انجمن و اعضای آن ارائه دهند عنوان گردید.

در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر و یادبودی، از همکاری های ارزشمند بازرس قبلی (آقای حمیدرضا رادمهر) و اعضای قبلی هیات مدیره (آقایان محمود نظری و سید مجید هاشمی) قدردانی گردید.

 

تصاویر