صورتجلسه شماره 151 هیات مدیره مورخ 1401/03/17

عنوان: صورتجلسه هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ1401/03/17

شماره: 151

خاتمه: 10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، رادمهر، عباسی راد، طهماسبی، محمدی نژاد، گودینی، جعفری، حیدری پور، کریم زاده و عاشوری

گزارش جلسه

جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور هیئت مدیره تعاونی برگزار گردید و آقای دکتر سلطانی درخصوص لزوم همراهی و قدم برداشتن تعاونی در طول انجمن و پوشش دهی اعضای انجمن صحبت نمودند و اینکه باید در زمان های چانه زنی با ارگان ها، انجمن پیشرو باشد و در روند آن شرکت تعاونی مطرح گردد.

 

آقای دکتر همتی نژاد فرمودند قبلا اطلاع رسانی به اعضا جهت عضویت در تعاونی برای انجام امور انتفاعی انجمن انجام شده است.

 

آقای حیدری پور فرمودند تا کنون موازی کاری توسط تعاونی صورت نگرفته و برای عضویت جدید در تعاونی باید بر حسب تعداد متقاضیان، افزایش سرمایه انجام شود.

آقای دکتر سلطانی در ادامه فرمودند استقلال تعاونی مورد تأیید است و هدف این است که تعاونی و انجمن در جهت گیری و سیاست گذاری هماهنگ باشند.

آقای دکتر مقاره عابد فرمودند در جلسات هیات مدیره تعاونی اولویت بندی اهداف بر حسب نیاز عموم اعضا انجام شده است و مشکلاتی که اکنون وجود دارد عبارتند از: عدم دریافت بازخورد از اعضا، تامین سرمایه در زمان اقدام و عملی کردن پروژه، تغییر تفکر اعضا و همسوسازی آن ها با اهداف انجمن و تعاونی. ایشان ادامه دادند که باید در اهداف و اولویت بندی ها سیاست گذاری انجام شود و جهت دهی تعاونی توسط انجمن صورت پذیرد.

آقای رادمهر نیز به موضوع تأمین سرمایه تأکید کردند و اینکه برای دریافت امتیازات، نیاز به نیروی اجرایی می باشد و اینکه تاکنون انجمن کلیه درخواست های حاکمیت را اجرایی نموده و اکنون زمان دریافت امتیاز است.

آقای طهماسبی: تعاونی معرف برند انجمن است. حضور نماینده هیئت مدیره انجمن در جلسات هیئت مدیره تعاونی صورت پذیرد.

آقای گودینی: موضوع خرید زمین در توان انجمن و تعاونی نیست. برای اجرای امور پیشنهاد می شود کمیته ای مشترک از هیئت مدیره تعاونی و انجمن ایجاد شود.

آقای عباسی: مشکل اجرای تمام تفکرات، کمبود و فقدان بودجه بوده و در مجمع پیش رو سه راه کار به وجود می آید: انحلال، رشد و کمک رسانی اعضا.

آقای کریم زاده: در جلسه مجمع عمومی تعاونی کلیه اعضای انجمن جهت آگاهی از امور و تسهیل در عضویت حضور داشته باشند.

آقای جعفری: برای عملی شدن اهداف تعاونی نیاز به استخدام مدیر اجرایی قوی می باشد. نیروی پتانسیل قابل استفاده، شرکت های استانی هستند تا بتوان در راستای ارائه خدمات با کیفیت قدم برداشت.

آقای عاشوری: انجمن می تواند به تعاونی خوراک فکری دهد. از پتانسیل کارخانه های راکد استفاده شود. مشارکت کلیه اعضا در امور صورت پذیرد.

آقای محمدی نژاد: از آنجایی که اهداف انجمن و تعاونی یکی است، می توان امور تعاونی را در دفتر انجمن انجام داد. شرکت های سراسری هم به عنوان پتانسیل دیده شوند و در آن ها ایجاد انگیزه شود و در برخی از موارد از اعضا به صورت افتخاری، کمک و مشارکت گرفته شود.

آقای دکتر همتی نژاد: تا قبل از برگزاری مجمع تعاونی، جلسات مشترک با انجمن صورت پذیرد.

درخصوص تأسیس انجمن صنعت پخش در شهرکرد نیز تبادل نظر شد.

 

تصاویر