صورتجلسه شماره 152 هیات مدیره مورخ 1401/04/05

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاريخ1401/04/05

شماره: 152

خاتمه:10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، رادمهر، دکتر آدربایجانی، محمدی نژاد، علیخانی، جعفری، رادمهر، دکتر ادیب، خانم نیازبخش و آقای افشاری

گزارش جلسه

در ابتدای جلسه آقای دکتر همتی نژاد درخصوص آخرین اخبار تأسیس انجمن پخش در شهرکرد مطالبی را عنوان نمودند و اینکه انتخابات آن ها در شرف برگزاری است و شرکت های پخش در اصفهان به صورت اختیاری می توانند عضو آن انجمن باشند و در حال حاضر اعضای آن شرکت های غیر دارویی هستند و فعلا تعداد اعضا 23 عضو می تواند باشد و پیشنهاد شد انجمن اصفهان موضع همراهی با آن انجمن داشته باشد و در این راستا هیئت مدیره یا اعضای انجمن اصفهان در هیئت مدیره آن انجمن عضو شوند و مقرر شد این موضوع پس از طرح در اولین جلسه کمیته غذایی، نتیجه آن در هیئت مدیره اعلام و تصمیم گیری شود.

آقای علیخانی درخصوص نحوه اجرایی کمیته روابط عمومی و کارگروه روابط عمومی و نحوه تأمین خوراک مواردی را عنوان نمودند و در ادامه آقای سلطانی فرمودند موضوع ایجاد کارگروه جهت انجام پروژه ارتباط جهاد دانشگاهی با انجمن اقدام خواهد نمود و کمیته باید درخصوص سیاست گزاری و روش های مختص رسانه ای شدن اقدام نماید. آقای همتی نژاد فرمودند اخبار و اطلاعات باید به دفتر انجمن واصل شود و از طریق دفتر به کمیته های مربوطه نشر یابد. آقای سلطانی ادامه دادندکه وجود ادمین (یک نفر) الزامیست.

با حضور آقای افشاری (از خبرگزاری ایسنا) و خانم نیازبخش ( ازجهاد دانشگاهی)، آقای دکتر سلطانی و آقای دکتر همتی نژاد درخواست رسانه ای شدن انجمن از طریق رسانه جهاد دانشگاهی را عنوان نمودند.

خانم نیازبخش فرمودند به عنوان معاونت آموزش و کارآفرینی مجری آزمون های استخدامی دولتی و خصوصی می باشند و نسبت به جذب آموزش دیدگان به بازار کار اقدام نموده اند. اگر نیازسنجی آموزشی در انجمن انجام شود، نیروی آموزش دیده معرفی خواهد شد.

آقای افشاری فرمودند می توانند با یک نفر رابط خبری از انجمن جهت تولید محتوا اقدام می کنند و یا اینکه با لینک کردن عکس های تبلیغاتی اعضای انجمن در سایت ایسنا اقدام تبلیغاتی نمایند. ایشان آمادگی خود جهت حضور در کارگروه رسانه را اعلام نمودند.

آقایان دکتر همتی نژاد و دکتر سلطانی درخواست ارائه آموزش توسط اساتید صنعت پخش را عنوان نمودند. آقای دکتر آذربایجانی به ارائه آموزش های فروشندگی اشاره فرمودند.

آقای دکتر سلطانی فرمودند ماهیت کارگروه رسانه، برجسته کردن موضوعات در برون از سازمان است و فقط به موضوع اشتغال و آموزش رسیدگی نشود و مقرر شد جهت اشتغال کارگروه مربوطه ایجاد شود.

خانم نیازبخش فرمودند برای ارائه آموزش هایی مانند زبان، اکسل و .... آماده عقد تفاهم نامه با انجمن با ارائه تخفیف هستند.

مقرر شد کارگروه روابط عمومی روز یکشنبه 12 تیر ماه در محل جهاد دانشگاهی تشکیل شود.

آقای علیخانی فرمودند جهت بررسی انتشار انواع اخبار در رسانه باید گروهی ایجاد شود. آقای دکتر آذربایجانی فرمودند فلوچارت اجرایی در کمیته رسانه تنظیم شود. آقای سلطانی هم فرمودند لیست اقدامات جهت عملی شدن امور تنظیم گردد.

 

تصاویر