صورتجلسه شماره 153 هیات مدیره مورخ 1401/04/26

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ 1401/04/26

شماره: 153

خاتمه:10:30

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، محمدی نژاد، جعفری، اشرافی و طهماسبی

گزارش جلسه

در ابتدای جلسه آقای دکتر سلطانی در خصوص اهمیت کمیته حل اختلاف سخنانی را مطرح نمودند و اینکه به دلیل حجم بالای فعالیت این کمیته ضروری است موارد توسط آقای طهماسبی (نماینده محترم آن کمیته) عنوان گردد تا پس از دسته بندی عناوین آن، تدابیری اتخاذ شود که در صورت تکرار موضوعات، رویه ای مشخص در پیش داشته باشیم.

در ادامه آقای طهماسبی ضمن ارائه گزارشی از کمیته حل اختلاف، پیشنهاد دریافت اختیاراتی از اداره کار را مطرح نمودند سپس به آیین نامه به روز شده جابجایی پرسنل که منوط به ارائه آموزش به مدیر مربوطه می باشد اشاره فرمودند و شروط اجرایی شدن این آیین نامه را انجام و امضای تعهداتی از غیر از قانون کار و دریافت اطلاعات پرسنل توسط انجمن از طریق سایت انجمن اعلام نمودند. در راستای سخنان آقای طهماسبی موضوعات حل اختلاف در سطح اول، جابجایی پرسنل و در سطح دوم، اختلاف حساب شرکت ها با مشتریان دسته بندی شد.

آقای دکتر همتی نژاد فرمودند انجمن فقط از طریق انسجام درونی می تواند اجرای قانون کند و با توجه به اینکه دیدگاه حل اختلاف انجمن حفظ آرامش است بهتر است آیین نامه به روز شده تلطیف گردد. و برای تحکیم جایگاه انجمن داشتن نماینده در کمیسیون تنظیم بازار (برای شرکت های غذایی) و کمیسون ماده 20 (برای شرکت های دارویی) ضروری است.

آقای دکتر آذربایجانی به فعالیت‌های انجمن ایران اشاره فرمودند که میتواند فعالیت خود را به سمت و سویی سوق دهد که در آیین نامه های ملی نام آن وجود داشته باشد و در این راستا پس از تبادل نظر مقرر گردید با انجمن ملی در خصوص حضور نماینده انجمن در کمسیون ماده 20 و تنطیم بازار مکاتبه گردد.

آقای جعفری به عدم تضمین انجمن در برابر اعضا به جهت نداشتن قدرت قانونی اشاره نمودند و اینکه در اجرای این آیین نامه شرکت ها همکاری نخواهند کرد.

آقای دکتر مقاره عابد فرمودند دلیل اختلافات پرسنلی کمبود نیرو و عدم استقبال افراد جویای کار از حرفه ویزیتوری و همچنین عدم مشارکت اعضای انجمن در جلسات و عدم همکاری در اجرای مصوبه ها می باشد و برای حل مشکل باید ابتدا علت ها رفع شود.

آقای دکتر سلطانی در خصوص اینکه انجمن جایگاه قانونی دارد صحبت نمودند و اینکه انجمن تحت نظر اتاق بازرگانی بوده و اتاق نیز تشکل قانونی است و بر اساس آیین نامه تشکیل اتاق و اساسنامه جدید انجمن، جایگاه انجمن با واسطه های قانونی قوی تر از قبل شده است. همچنین با داشتن جایگاه تخصصی در کارشناسی دادگستری و یا حضور نماینده در هیئت ۵ نفر اداره کار ( با ارائه پیشنهاد و تخصصی انجمن در هیئت اداره کار) می توان با قدرت بیشتری اقدامات لازم را انجام داد.

در خصوص ایجاد کارگروه دو طرفه در واتساپ برای اعضای انجمن تبادل نظر گردید و مقرر شد با داشتن نظام نامه و نام مناسب این امر صورت پذیرد و در این راستا کارگروه مربوطه ایجاد گردد.

درخصوص تشکیل کارگروه اشتغال مقرر شد جلسه ای در محل جهاد دانشگاهی به عنوان مقدمه برگزار گردد.

 

تصاویر