صورتجلسه شماره 62 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 1401/05/03

عنوان: کمیته غذایی بهداشتی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاریخ 1401/05/03

شماره:62

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های: مهرآیین آریا ایرانیان، الماس عتیق، ارمغان سلامت سبا، زرگران نقش ایرانیان، خاقانی نوین سپاهان، پادراتوس نصف جهان، بستنی اطمینان، زاگرس ملل کالا، پرنیان مهیار، سامان پخش آشنا، بازرگانی آرمان تجارت آیریک و کاویش پخش آرشا

گزارش جلسه

در ابتدا ادامه بررسی موضوع جلسه قبل مبنی بر تنظیم پکیج حقوقی پرسنل صورت پذیرفت و هر یک از حاضرین موارد ذیل را عنوان نمودند:

آقای سعیدفر: بالاتر بودن سطح حقوق پرسنل از مدیر مربوطه باید بررسی گردد.

آقای کریم زاده: وعده ها و استعفاهایی که از طرف تأمین کننده به فروشندگان وارد می شود باید حل شود.

آقای احمدزاده: عدم عملیاتی شدن پکیج حقوقی به دلیل رقابت بالا، تنوع کالا و عدم تجربه و سابقه کاری افراد جدید

آقای ناصرپور: تعیین چارچوب با فیلترهای سراسری، استانی و گروه کالایی آرایشی بهداشتی، غذایی و دارویی همراه با لحاظ کردن تجربه شرکت ها و تعداد پرسنل آن ها

آقای ردانی پور: تعیین عدد ثابت و پورسانت در فرایند تنظیم پکیج حقوقی

آقای عسگری: عدد ثابت برای رده های شغلی ضریبی از حقوق پایه باشد.

آقای دکتر سلطانی: باید به دو قاعده عرضه و تقاضا و ضدانحصار توجه شود. بر اساس عرضه و تقاضا فروشنده کم و تقاضای استخدام آن زیاد است و راه حل رفع آن عقد صحیح قراردادها و اجرای درست آن هاست و قاعده ضدانحصار ایجاب می کند که سریعاً نسبت به ایجاد نظم توسط فعالین فعلی اقدام شود تا منجر به ترک بازار فعالین نشود و در کل باید منافع بلند مدت را برای حفظ منافع کوتاه مدت در نظر داشته باشیم.

 

مقرر شد برای اجرایی شدن این امر کارگروه پنج نفره مرکب از آقایان انصاری، ردانی پور، ناصرپور، احمدزاده، میررمضانی و کریم زاده ایجاد شود و متعاقبا از گروه های بهداشتی و دارویی نیز عضو این کارگروه شوند.

 

موضوع استقلال شرکت های پخش در شهرکرد توسط آقای جعفری عنوان شد و اینکه در حال تشکیل انجمن می باشند و با توجه به اینکه این موضوع از طرف هیئت مدیره به کمیته غذایی ارجاع داده شده بود، درخصوص عضویت شرکت ها در آن انجمن یا میهمان شدن شرکت های اصفهان در آن انجمن نظرخواهی شد. در نهایت تصمیم جمع بر آن شد که یک نفر از هیئت مدیره انجمن اصفهان (ترجیحاً آقای دکتر همتی نژاد) عضو هیئت مدیره آن انجمن شوند.

مقرر شد در جلسه بعد درخصوص قیمت گذاری کالا صحبت شود.

 

 

 

تصاویر