صورتجلسه شماره 155 هیات مدیره مورخ 1401/05/23

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاریخ 1401/05/23

شماره:155

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، محمدی نژاد، اشرافی و رادمهر

گزارش جلسه

در ابتدای جلسه آقای دکتر سلطانی گزارشی از بازدید ساختمان پیشنهادی تشکل ها واقع در در خیابان آتشگاه که از طرف اتاق بازرگانی تدارکات آن انجام شده ارائه نمودند و و مزیت استفاده از آن را ظرفیت ها و پتانسیل های آن جهت شبکه سازی بین تشکل ها و بهره وری بیشتر از امکانات اتاق بازرگانی به جهت اینکه برخی از واحدهای آن نیز در این محل حضور دارند را عنوان نمودند.

با توجه به موضوع جلسه قبل مبنی بر جذب نیروی کاردان جهت انجمن برای پیگیری امور برون سازمانی مقرر شد مراحل جذب صورت پذیرد و سرفصل های کاری ایشان از قبل تعیین گردد.

با توجه به برگزاری سمینار صنعت پخش جنوب کشور مقرر شد پیگیری های لازم توسط دبیرخانه جهت اطلاع رسانی به اعضا صورت پذیرد.

عنوان گردید که با توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن صنعت پخش شهرکرد در تاریخ ۱۲ شهریور، آقای دکتر همتی نژاد به همراه اول جعفری در این مجمع حضور خواهند داشت و در صورت لزوم عضو هیئت مدیره انجمن نیز خواهند شد. و به جهت حضور آقای شیروانی، دبیر کل انجمن صنعت پخش ایران در اصفهان قبل از حضور در مجمع عمومی شهرکرد، مقرر شد هیات مدیره با آقای شیروانی جلسه ای داشته باشند.

جهت ارائه خودروهای لیزینگی شرکت بهمن به شرکت های پخش مقرر گردید موضوع در جلسه ای که آقای شیروانی حضور دارند مطرح شود تا نیاز سنجی در سطح کشور بررسی گردد. از دیگر موضوعات قابل طرح در این جلسه کاهش تعرفه برق و تبدیل شدن تعرفه برق شرکتهای پخش از تجاری به صنعتی می باشد.

به دلیل حضور معاون مالیاتی وزیر اقتصادی در مراسم گرامیداشت روز ملی تشکل ها مقرر شد مکاتبه ای در خصوص مطالبه گری کاهش نرخ تسهیلات و یا مشکلات مالیاتی صنعت پخش به ایشان ارائه گردد.

در خصوص دو طرفه شدن گروه در واتساپ مقرر شد یک گروه دو طرفه متشکل از کلیه اعضای انجمن و با مدیریت دبیرخانه ایجاد شود و نظامنامه تصویب شده در آن گذاشته و سخن گوی آن آقای علیخانی، مسئول روابط عمومی باشند.

درخواست از سازمان صنعت معدن تجارت بابت ارائه آموزش به مدیران توسط انجمن در هنگام صدور مجوز پخش نیز عنوان گردید. هدف از اجرای این امر این است که مدیران شرکت ها در خصوص نحوه کار با پرسنل شرکت های همکار و سایر موارد مربوط به مدیریت شرکت پخش به صورت حرفه ای آموزش های لازم را دریافت نمایند و پیشنهاد آقای دکتر آذربایجانی چنین بود که جهت آموزش مسائل غیر از منابع انسانی می توان از sopشرکت های دارویی استفاده کرد و در ادامه مقرر شد ضمن پیش برد امور در سطح استانی موضوع در جلسه کمیته غدایی ارجاع داده شود و همچنین در جلسه پیش رو با آقای شیروانی نیز به عنوان گردد.

در خصوص دریافت هزینه از مراجعین به انجمن لیست خدمات در چهار عنوان مطرح گردید استعلام برای داروخانه های فعال، صدور تسویه حساب جهت انتقال پروانه داروخانه‌ها، حل اختلاف شرکت های غیر عضو و وصول مطالبات شرکت های غیر عضو. در نهایت مقرر گردید موضوع دریافت هزینه از داروخانه ها در کمیته دارویی مطرح شود.

در خصوص بدهی شرکت فوکا به شرکت های پخش مقرر گردید از شرکت هایی که دارای مطالبه می باشند در انجمن دعوت به عمل آید و جهت گرفتن وکیل در آن جلسه تصمیم گیری شود.

در خصوص تصویب آیین نامه جابجایی پرسنل مقرر شد کارگروه تنظیم پکیج حقوقی نسبت به بررسی و ویرایش آن اقدام نمایند.

آقای دکتر مقاره عابد پیشنهاد صندوق ذخیره مالی برای زمین را مطرح نمودند. در جلسات آتی این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

تصاویر