صورتجلسه شماره 156 هیات مدیره مورخ 1401/06/06

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاریخ 1401/06/06

شماره:156

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن کارفرمایان صنایع غذایی

آقایان: دکتر سلطانی، دکتر مقاره عابد، محمدی نژاد، جعفری، علیخانی

و هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی: آقایان: سرشوقی، مرادیان نژاد، دکتر کازرونی و خزائلی

گزارش جلسه

جلسه در محل دفتر انجمن کارفرمایان صنایع غذایی و با میزبانی هیات مدیره آن انجمن برگزارگردید.

آقای سرشوقی ضمن معرفی خدمات و اقدامات انجمن کارفرمایان صنایع غذایی، درخواست به اشتراک گذاشتن پتانسیل‌های دو انجمن را داشتند.

آقای دکتر سلطانی پتانسیل‌های موجود در انجمن ها را در زمینه های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری عنوان نمودند و از راه های افزایش فروش محصولات تامین کنندگان حمایت از فروش توسط مبادی، ایجاد شخصیت در خریداران و روی آوردن به فرآیند های شادی آور را عنوان فرمودند.

آقای مهندس مرادیان نژاد زمینه های همکاری دو انجمن را چنین مطرح نمودند: 1- برند سازی صنایع غذایی استان اصفهان 2- همکاری جهت مذاکره با ارگان های نظارتی 3- همکاری مشترک در حیطه تامین و توزیع

آقای خزائلی در خصوص لزوم آموزش ویزیتور ها جهت تقویت شرکت‌های پخش صحبت نمودند و این که رعایت اصول مدیریت ارتباط با مشتری توسط ویزیتورها عامل موفقیت شرکت های پخش می باشد.

آقای علیخانی برای ایجاد زمینه های همکاری پیشنهاد ایجاد یک کارگروه تولید و توزیع را ارائه نمودند تا تجربیات و استراتژی های طرفین منتقل گردد و همچنین یک واحد مشترک تولید محتوا و تبلیغات بین دو انجمن ایجاد گردد.

آقای محمدی نژاد با حضور معاونت غذا دارو در جلسات مشترک دو انجمن می توان از برندهای صنایع غذایی استان اصفهان حمایت کرد.

مقرر شد ضمن حضور انجمن صنعت پخش در نمایشگاه صنایع غذایی، لوگوی آن هم در پوستر نمایشگاه درج گردد.

در خصوص آموزش و استفاده از پتاسیل های دو انجمن توافق گردید.

موافقت گردید که درخواست های همکاری شرکت های پخش به انجمن صنایع غذایی و درخواست های شرکت های تولید کننده مواد غذایی به انجمن پخش اعلام گردد.

مقرر گردید مشکلات پخش های غذایی مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص ایجاد کارگروه تولید محتوا و ترویج محصول با مشارکت دو انجمن موافقت شد.

 

تصاویر