مقدمه


مـاده ۱- موضـوع فعالیت انجمــن
به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد، انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران تشکیل میگردد تا شرکتهای توزیع کننده کالاهای مصرفی پر گردش، مانند غذائی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده و مانند آن را در جهت نیل به اهداف مشروحه در ماده ۶ این اساسنامه در سطح کشور تحت پوشش خود قرار دهد .

مـاده ۲- نام انجمن
نام این تشکل ” انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران ” بوده ( در این اساسنامه اختصارا ” انجمن ” نامیده می شود ) و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد که بصورت غیر انتفاعی و غیر سیاسی اداره میگردد و براساس بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و مطابق با مفاد ذیل تاسیس گردید .

مـاده ۳- محل قانونی انجمن
محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد و شعب آن میتواند پس از تصویب هیات مدیره و در مراکز استانها تشکیل و یا شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید .
تبصره ۱ : هر زمانی که ایجاب نماید هییت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن را تغییر داده و مراتب را ضمن انتشار در روز نامه کثیرالانتشار منتخب ، به اطلاع عموم برساند .

مـاده ۴- حوزه فعالیت انجمن
حوزه فعالیت انجمن در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد .

مـاده ۵- تابعیت و مدت انجمن
انجمن دارای تابعیت ایرانی بوده و به مدت نامحدود تاسیس میگردد .

مـاده ۶- اهداف و وظایف انجمن
۱-۶) حفظ، حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر کشور .
۲-۶) تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استانداردهای لازم جهت صنعت پخش .
۳-۶) هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه .
۴-۶) اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل ، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرکتهای توزیع کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .
۵-۶) ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکتها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق تشکیل دوره های آموزشی ، تهیه مقاله ، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و تشکیل سمینارها.
۶-۶) کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
۷-۶) فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.
۸-۶) ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاهها ، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش .
۹-۶) تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء .
۱۰-۶) همکاری در جهت اخذ تسهیلات اعتباری و مالی برای اعضاء .
۱۱-۶) ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط قانونی .
۱۲-۶) داوری ، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین اعضاء ، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .
۱۳-۶) فعالیت برای جذب و مشارکت شرکتهای پخش واجد شرایط جهت عضویت در انجمن .
۱۴-۶) تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار میگیرد