رزومه آقای حسین همتی نژاد

                                                                           

 

نامبرده دانش آموخته رشته روانشناسی و عرفان در دو مقطع دانشگاهی و همچنین دانشجوی دکتری  عرفان و اندیشه است. وی نزدیک به سه دهه است که فعالیت های اقتصادی خود را در زمینه های توزیع دارو و مواد غذایی در کشور انجام میدهد ، وی پس از فارغ التحصیلی و  ورود به بازار کار با جذب در شرکت دارویی پخش فردوس به عنوان مدیر مراکز شهرستانی این شرکت در دهه 60 از شیراز شروع و تا اصفهان ادامه داد ، و تا کنون بصورت مستمر در همین صنعت ادامه داده و هم اکنون به عنوان مدیر عامل شرکت پراور میباشد و در ایفای سایر وظایف صنفی خود در سطح منطقه و کشور یکی از افراد علاقه مند در شکل دهی به تشکل های صنفی و اجتماعی است ، بطوری که طی سالهای اخیر علاوه بر سمت دبیری انجمن شرکتهای صنعت پخش کشور بعنوان رئیس هیات مدیره همین تشکل در اصفهان فعال است و از همین رهگذر به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بوده است.

همچنین بعنوان یک مدیر آموزش باور در طی سالهای یاد شده به آموزش افراد بسیاری در این صنعت پرداخته است و هم اکنون نیز در این جریان فعال می باشد . . . .

95/07/29