نمایشگاه بین المللی مواد غذایی قزاقستان، مهرماه 1397

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی قزاقستان

زمان: 26 لغایت 27 مهر ماه 1397

محل برگزاری: قزاقستان/استانه

مجری: سازمان توسعه تجارت ایران