نمایشگاه آرایشی بهداشتی، مرداد ماه 97

هفتمین نمایشگاه تخصصی محصولات بهداشتی، آرایشی، شوینده ها، ماقبت از پوست و مو و صنایع وابسته

زمان: 23 لغایت 26 مرداد ماه 1397

مکان نمایشگاه های استان اصفهان

تلفن ستاد برگزاری: 5-32618001  *   09130796307