صورتجلسه شماره 73 کمیته دارویی مورخ 97/2/9

صورتجلسه شماره 73 کمیته دارویی مورخ 97/2/9

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8صبح

تاريخ: 09/02/97

شماره: 73

خاتمه: 10صبح

محل برگزاري:دفتر انجمن

میهمانان حاضر:

مدیریت محترم نظارت بر امور دارو و مواد مخدر: آقای دکتر جانثاری

انجمن محترم داروسازان: آقای دکتر صادقیان- آقای دکتر مومنی و خانم دکتر تنهایی

مدیران و نمایندگان شرکت های پخش:

قاسم ایران- فردوس- سها هلال- فراگیر پخش دماوند- ارشیا دارو- شفا آراد- بهستان پخش- عارف دارو- جلال آرا- سینا پخش ژن- باریج اسانس- سفیر دارو- ارمغان طبیعت سبز- کارن- دی دارو- سروش دارو- طب نوین- ممتاز- البرز- داروپخش- آدوراطب- داروگستر رازی- مهبان دارو- رازی- محیا دارو- سایه سمن- سلامت پخش هستی- بهرسان دارو- اکسیر- داروبهداشت آسیا- پونل برسام- شفا صدر- دایا دارو- الیت

گزارش جلسه

پس از تلاوت قرآن مجید، آقای دکتر صادقیان در خصوص تعامل بیشتر انجمن داروسازان و انجمن صنعت پخش تاکید نمودند و خاطر نشان شدند که شرایط فعلی داروخانه ها به خصوص با برداشتن تعرفه ها و مارژین و آفر شرایط خوبی نیست و همچنین در ازای دریافت چک ضمانت و مسدود کردن فروش و مدت زمان پرداخت داروخانه باید تصمیم و راهکار بهتری در نظر گرفت. موضوع دیگر ساماندهی پخش های آرایش و بهداشتی بود که ایشان فرمودند شرکت های دارویی می توانند وارد این عرصه پخش شوند.

سپس موضوعات و دغدغه های انجمن صنعت پخش مطرح گردید : 1- نحوه تسویه پیمانکاران بیمارستان های دولتی -2- بدهی بیمارستان های دولتی -3- بدهی تعداد کمی از داروخانه های خصوصی

آقای دکتر جانثاری پیرامون مسائل فوق الذکر و موضوعات مطروحه در جلسه ستاد توزیع دارو مورخ 96/12/23 مسائل زیر را عنوان نمودند:

کد ملی موسسین داروخانه ها آماده تحویل به شرکت ها می باشد.

جهت آموزش GDP به داروسازان مقرر شد در واحدهای درسی دانشگاهی آموزش ها صورت پذیرد.

تاکید بر ایجاد کارگروهی با حضور نمایندگان معاونت غذا و دارو، انجمن داروسازان و انجمن صنعت پخش.

رفع مشکل حمل دارو از باربری ها با تصمیم گیری در کارگروه مذکور.

اعلام درخواست تسویه حساب داروخانه ها فقط زمان انتقال داروخانه مقدور خواهد بود.

درمورد بودجه بندی و پرداخت ها بهترین راهکار جداسازی حساب های دارویی از غیر دارویی در دانشگاه می باشد که چنانچه اجرایی گردد مشکلات پرداخت مرتفع خواهد شد.

در خصوص اخذ چک ضمانت، معاونت غذا و دارو دخیل نخواهد بود لکن همکاری صورت می پذیرد.

ساماندهی شرکت های آرایشی و بهداشتی با ایجاد کارگروهی که با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت باشد اجرایی خواهد شد.

در ادامه حاضرین نقطه نظرات خود را عنوان نمودند و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

در مورد چک های ضمانت مقرر شد انجمن صنعت پخش با داشتن مستندات مربوطه (که از طرف انجمن داروسازان ارائه می گردد) نسبت به مکاتبه با دفتر مرکزی شرکت اقدام نماید.

مقرر شد با کمک انجمن صنعت پخش، کلیه سفارشات بیمارستان ها و پیمانکاران متحدا توسط مسئول فنی تایید شود. مسائل مالی را هم ریاست بیمارستان ضمانت نماید.

ضمن ایراد سخنان خانم دکتر تنهایی در خصوص مسائل داروخانه های خصوصی در نهایت مقرر شد مسئولین 21 داروخانه مشکل دار با دعوت به دفتر انجمن داروسازان نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

سپس در خصوص داروخانه هایی که در کمیته مالی شرکت های دارویی مورد بحث قرار گرفتند اقداماتی تصویب شد:

داروخانه هایی که در گروه قطع سهمیه قرار گرفتند: بیمارستان حضرت زهرا، حکمت خمینی شهر، حیان شمس آبادی، دکتر پیرایی فلاورجان، دکتر رضایی خمینی شهر، دکتر حامی، بیمارستان شهید رجایی (تا زمان مکاتبه ریاست بیمارستان در خصوص تعهد بدهی)، زعفرانیه

داروخانه هایی که در دسته فروش با احتیاط قرار گرفتند: دکتر بیگی حسن و پویا بحق

مقرر شد از طرف انجمن صنعت پخش به موسسین داروخانه های حکمت، بشارت دهاقان، دکتر ترک، دکتر باطنی، دکتر کاظمی گلپایگان و دکتر دهقانی بهارستان تذکر داده شود.

مقرر گردید از دکتر سبحانی و دکتر پیرایی جهت برگزاری جلسه با شرکت هایی که مطالبه دارند دعوت به عمل آید.

 

تصاویر