صورتجلسه شماره 42 کمیته غذایی مورخ 97/02/18

صورتجلسه شماره 42 کمیته غذایی مورخ 97/02/18

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/2/18

شماره: 42

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: دکتر همتی نژاد، جعفری، ناصرپور، رادمهر، اکبری، اجلالی، ردانی پور، علمداری، احمدزاده، علیخانی، کریم زاده، سلطانی، حیدری پور، دارابی و میررمضانی

تصمیمات

پس از معرفی حاضرین، آقای جعفری به نقاط ضعف و فرصت های پیش روی کمیته غذایی اشاره فرمودند: دلایل عدم پیشرفت کمیته غذایی را مستقل نبودن کمیته و اجرایی نشدن تصمیمات دانستند.

آقای دکتر همتی نژاد در خصوص تقویت فعالیت شرکت ها داشتن استراتژی را تاکید فرمودند و اینکه فروش مناسب، فروش با امنیت است. ایشان عطف سخنان آقای جعفری دلایل پیشرفت کمیته دارویی را تفویض اختیار برخی از ارگان های دولتی به انجمن اعلام نمودند و این مورد را الگویی برای پیشرفت کمیته دانستند. ایشان پیشنهاد نمودند که حضور پخش های زیر پله ای در کمیته ها، هم باعث شفاف سازی و هم ایجاد ترغیب برای قانونمندی آنها خواهد شد. یکی از اهداف پیش روی کمیته غذایی را پیگیری مطالبات شرکت های غذایی توسط انجمن اعلام نمودند. داشتن مشاوره مالیاتی جهت اعضا در انجمن پیشنهاد ایشان بود.

آقای علیخانی فرمودند با توجه به الگو گیری از کمیته دارویی، داشتن روش های انگیزشی به جای خدمات و مصوبات حاکمیتی، در الویت قراردارند.

آقای رادمهر به اجرای مصوبات کمیته تاکید داشتند.

آقای کریم زاده، تصمیم گیری انجمن و کمیته برای خود را نسبت به تصمیم گیری ارگان ها برای انجمن، اولاتر دانستند.

آقای دارابی، به حاکمیت داشتن انجمن در اجرا اشاره نمودند چرا که با داشتن این قدرت می توان به پخش های زیر پله ای و ساماندهی مشتریان دست یافت. ایشان داشتن کمیته انظباطی برای پیگیری مصوبات را لازم دانستند.

آقای ناصرپور پیشنهاد داشتن منشور اخلاقی و آیین نامه داخلی برای جمع کمیته و اینکه اعضا به مصوبات پایبند باشند را ارائه نمودند.

آقای سلطانی تاکید به داشتن نگاه یکسان نسبت به همه اعضا، تغییر نوع نگاه برای ارائه خدمات و ایجاد خودجوشی و انگیزه برای کل اعضا را داشتند. و نظر ایشان بر این بود که جلسات با موضوع برگزار گردد. در همین راستا دستور کار جلسه آینده تنظیم آیین نامه داخلی و منشور اخلاقی تعیین شد.

آقای احمدزاده فرمودند کمیته غذایی شامل ده نفر عضو ثابت باشد و هر بار میهمانانی به این جمع اضافه گردند.

آقای ردانی پور به رفع مشکلاتی از قبیل تردد خودروها در سطح شهر که درگیری فعلی شرکت ها بود اشاره فرمودند.

در نهایت مقرر شد فعلا جلسات به صورت هفتگی باشد و جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده ساعت 8 صبح تعیین گردید.

مقرر شد در جلسه آتی جداسازی کمیته غذایی از کمیته آموزش صورت گیرد.

 

                                                                                                                    

تصاویر