اطلاعیه ها

مراسم عیدانه، یکشنبه 98/01/25

گردهمایی اعضای انجمن و ارگانها

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 97/08/22

برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

مجمع عمومی سالیانه

سه شنبه 97/08/22 ساعت

ایجاد شرکت تعاونی انجمن صنعت پخش

جهت عضویت، نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید

صورتجلسه انجمن صنعت پخش با سازمان میادین

در خصوص مسائل کوثرها

پنجمین کنفرانس صنعت پخش، 16 و 17 مهرماه 1397، برج میلاد

مهلت ارسال مقاله: 25 مردادماه 1397

دعوتنامه مراسم عیدانه

زمان: سه شنبه مورخ 97/01/28 ساعت 19 الی 22 مکان: سالن اجتماعات اتاق بازرگانی