اخبار انجمن پخش اصفهان

تعیین ترکیب هیات مدیره

✅ تعیین ترکیب اعضای هیات مدیره: 👈پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات مدیره منتخب، در محل اتاق بازرگانی، سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تصویب شد: آقایان: * جمشید سلطانی: رئیس هیات مدیره * حسین همتی نژاد: نایب رئیس * امیررضا مقاره عابد: دبیر * محمدرضا آذربایجانی: خزانه دار * مهدی علیخانی: منشی * مجتبی جعفری: عضو هیات مدیره * مصطفی محمدی نژاد: عضو هیات مدیره