• پیوندهای تصویری

  • اعضا و شرح وظایف

معرفی کمیته رفاهی و ورزش
اعضای کمیته:

ردیف نام و نام خانوادگی
نام شرکت
سمت
1 علي معطريان محيا دارو مدير شعبه
2 بهروز ربيعي مهبان دارو مدير شعبه
3 حسين اكبري امرتات پخش اسپادانا
مدير عامل
 4 سيد محمود موسوي آرين مهر نقش جهان  مدير عامل
 5 غلامحسين عاشوري یک و یک
 مدير عامل
 6  محمد حسين احمد زاده زرگران نقش ایرانیان
 مدير عاملشرح وظايف:

     1-   برنامه ريزي و فراهم آوردن بستر مناسب جهت استفاده كاركنان از كليه امكانات انجمن

      2- تدوين نظام جامع خدمات رفاهي و ورزشي

     3- بررسي مسائل رفاهي از جمله وام، امور فرهنگي و ورزشي كاركنان
      
       

  
نوشته شده توسط: مدیریت سایت در تاریخ: 1391/11/18
نام  
متن پیام