صورتجلسه شماره 44 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 97/03/07

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/03/07

شماره: 44

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: جعفری، احمدزاده، کمالی، علیخانی، گودینی، بختیاری فرد، میررمضانی، آریانپور، اکبری، رادمهر، عاشوری، ردانی پور، اجلالی، جباری، تحویلیان و اسدالهی

تصمیمات

در ابتدای جلسه، آقای جعفری موضوعات جلسه را عنوان نمودند: بررسی مشتریان بد حساب جداسازی کمیته غذایی و آموزش لزوم یا عدم لزوم تشکیل کمیته مالی شرکت های غذایی- مجوزهای پخش الکترونیکی

در خصوص رسیدگی به مشتریان بد حساب و تشکیل کمیته مالی، آقای علیخانی فرمودند لازمه شروع کار این است که ابتدا تعریف واحدی از مشتری بد حساب داشته باشیم و در این راستا هیچ الزامی جهت الگو برداری از کمیته دارویی برای تشکیل کمیته مالی وجود ندارد. سپس بند مربوط به تعریف مشتری بد حساب در آیین نامه مجددا بررسی شد. برای شروع نیز، موضوع کوثرها در اولویت قرار گرفت و مقرر شد آقای مهندس خاکی در جلسه آینده حضور داشته باشند.

بررسی کوثرها به تفکیک:

کوثر 2 و 8 و کوثر مهر مبارکه: استعلام حساب از شرکت ها و دعوت از مسئول مربوطه در جلسه مورخ 97/03/21

کوثر 6: تذکر کتبی و تلفنی به آقای عبدی

کوثر زرین شهر: پیگیری توسط انجمن پخش

فروشگاه زارع فلاورجان: استعلام

جهت مکاتبه با کوثرها متنی تنظیم گردید و مقرر شد جهت سازمان میادین و شهرداری رونوشت شود. جهت دعوت از مسئولین فروشگاهها درجلسات نیز متن دعوتنامه تنظیم شد.

آقای رادمهر با موافقت اعضا، به عنوان دبیر کمیته غذایی انتخاب شدند.

مقرر شد جلسات دو هفته یکبار و سه شنبه ها برگزار گردد.