پنجشنبه, 04 مرداد 1403

تاریخچه تاسیس و چشم انداز

تاریخچه :
انجمن ملی صنعت پخش ایران تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

انجمن صنعت پخش اصفهان در سال 1388 به عنوان شعبه ای از انجمن ملی صنعت پخش ایران شروع به فعالیت نموده است و در حال حاضر متشکل از 258 عضو فعال است که به گروه های دارویی، غذایی،آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات قابل توزیع و عرضه به فروشگاه های فیزیکی دسته بندی گردیده اند.

جناب آقای دکتر جمشید سلطانی

رئیس هیئت مدیره دوره پنجم


هدف از تشکیل این انجمن :
 - حفظ، حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش دراستان اصفهان.
 - کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
 - تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استانداردهای لازم.
  - ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها، مشتریان، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها، موسسات، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش میباشد.

 چشم انداز انجمن صنعت پخش اصفهان:
  - ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی صنعت پخش کالاهای مصرفی پرگردش در کشور هستیم.
  - ما تلاش مستمر داریم تا با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و رعایت اخلاق حرفه ای نیاز ذینفعان این صنعت را تامین نماییم.
  - ما برای موفقیت اعضای خود در بازار رقابتی و تبدیل شدن انجمن به یکی از بزرگ ترین نهادهای غیر دولتی، رویکردی فعال به افزایش سطح دانش حرفه ای و استفاده از پژوهش های علمی داریم.دانلود سند استراتژیک انجمن صنعت پخش استان اصفهان