پنجشنبه, 04 مرداد 1403

نشست هم اندیشی تشکل های صنفی

نشست هم اندیشی تشکل های صنفی

مدیرکل صمت استان اصفهان طی دیدار انجمن صنعت پخش استان اصفهان در محل اداره کل صمت استان گفت: انجمن ها به عنوان بالهای واحدهای تولیدی هستند  و افزودند هر انجمنی در راستای وظایف ذاتی خود باعث رشد و شکوفایی اعضا خود خواهد شد
 شاهین آذری در این ديدار گفت توزیع، بخش اساسی و جدا ناپذیر از  تولید است و اگر نتوان به موقع تولیدات را توزیع و به فروش رساند عملا واحدهای تولیدی دچار چالش خواهند شد.
وی درادامه از تولید هدفمند در راستای صادرات محور بودن نکاتی را تصریح کرد و بیان داشت درصورتی که تولید کنندگان، تولید را برای جامعه هدف مشخص تولید کنند، همیشه می تواند زنده و پویا باشند
 در ادامه رئیس انجمن پخش از چالش ها و مشکلات پیش روی آن تشکل نکاتی را بیان داشتند.