پنجشنبه, 04 مرداد 1403

درخواست ایجاد پروفایل اختصاصی در سایت

بازدید کنندگان محترم
در این بخش ارائه دهندگان سرویس ها و خدمات مورد نیاز در فعالیت های صنعت پخش به معرفی توانایی ها و رزومه خود پرداخته اند.تلاش شده است در هر حوزه فعالیت، واجدین شرایط احراز شده باشند.لذا خواهشمندیم قبل از هرگونه همکاری فی مابین، کلیه اصول معاملات تجاری را رعایت فرمایید.انجمن صنعت پخش صرفا شتابدهنده در معرفی خدمات دهنده و خدمات گیرنده میباشد.

 

جهت ورود به پروفایل اختصاصی خدمات دهندگان به اعضای انجمن کلیک نمائید