پنجشنبه, 04 مرداد 1403

گروه سرمایه انسانی

اهداف تشکیل این گروه
انجمن شرکت های صنعت پخش متشکل از شرکت هایی با بیش از دوازده هزار پرسنل جزو تشکل های بسیار بزرگ، پیشرو و پیشران در صنعت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. امروزه در سازمان‌های بزرگ مهم‌ترین دغدغه مدیران جذب، نگهداشت، توسعه و پاسداشت منابع انسانی است. با وجود پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌ها، هنوز هم در دنیا منابع انسانیِ دارای تعلق سازمانی، متخصص و آموزش دیده، مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها تلقی می‌شوند. داشتن برنامه و اجرای مؤثر آن‌ها و توجه و تمرکز بر منابع انسانی و نیازهای آن ها در کنار استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها و توسعه این ظرفیت‌ها، جزو وظائف رهبران سازمان‌ها است.
تشکیل این گروه نشانه عزم جدی و نه شعاریِ مدیران انجمن به منابع انسانی و البته اعتقاد قلبی به خرد جمعی است. ترکیب این گروه هم نشان‌دهنده سعی در استفاده از همه اضلاع مدیریت‌های یک شرکت و مجموعه اقتصادی در این موضوع مهم است. در مورد اهمیت خرد جمعی آقای کن بلانچارد جمله بسیار ارزشمندی دارد. او می‌گوید: هیچ کدام از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!
پیام گروه سرمایه انسانی
1-    اهمیت منابع انسانی برای سازمان و مدیریت ارشد آن
2-    وجود یک گروه ساختارمند برای بررسی طرح‌های بهبود در منابع انسانی
3-    امید به ایجاد تحولی علمی و متکی بر تجارب گذشته در حوزه منابع انسانی
4-    تقویت جایگاه و موضوع منابع انسانی
وظایف گروه سرمایه انسانی
وظیفه این گروه ریل‌گذاری است نه لکوموتیورانی! . لذا وظیفه این گروه تزاحم در استقلال اجرایی اعضا برای پرسنل شان نیست و تلاشش در تبیین:
-    اولویت‌های آموزش های منابع انسانی در صنعت پخش
-    روش های رصد گزارش نظرسنجی‌های سالیانه در خصوص نگرش کارکنان و مدیران و میزان رضایت از فرآیندهای مختلف منابع انسانی و سایر حوزه‌ها
-    سیاست‌های کلی جذب، نگهداشت و بازنشستگی کارکنان
-    برنامه جامع جانشین پروری
-    پروژه‌های بهبود در حوزه منابع انسانی
-    سیاست‌های حفظ، گسترش و مدیریت دانش در شرکت ها
بخشی از وظائف این گروه است.
ورودی‌های گروه سرمایه انسانی
بخش مهمی از موضوعاتی که لازم است در گروه سرمایه انسانی مطرح شود، از طرف اعضای انجمن شامل مالکان، مدیران و پرسنل شان به این گروه ارجاع داده می‌شود.
بخش دیگر مربوط به مواردی است که از سوی هئیت مدیره و اعضاء گروه و مشاوران مطرح می‌شود. یا مواردی که خود معاونت منابع انسانی احساس می‌کند لازم است پیش از اجرا در این گروه، همه زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد. این گروه وضعیت علمی و واقعیت روز منابع انسانی در کشور و استان و سایر صنعت ها را دائما رصد می‌کند و با ارتباطات وسیعی که با بدنه دانشگاهی و علمی دارد، در مورد نیازها و انتظارات در حوزه منابع انسانی چاره اندیشی می‌کند.
مواردی همچون معافیت پاداش از مالیات، نمونه‌ای از رصد نظرات کارکنان است که میتواند در دستور کار قرار گیرد
در حال حاضر تدوین نظام جامع خدمات آموزشی و رفاهی، نیازسنجی دوره‌های آموزشی خدمات رفاهی و فرهنگی برای سطوح مختلف، شناسایی مدرسین حوزه‌های متفاوت و تخصصی صنعت پخش، برگزاری دوره‌های آموزشی توسط نخبگان صنعت پخش یا اساتید برجسته، تعیین بودجه آموزشی و خدمات رفاهی با توجه به نیاز گروه در ابتدای سال مالی، برقراری ارتباط صنعت پخش دانشگاه‌ها موسسات آموزشی انجمن‌های علمی اتاق بازرگانی، بهره مندی از خدمات آژانس‌های مسافرتی، بیمه‌ها اتحادیه های خدمات رفاهی و استفاده از دریافت تخفیف ویژه اعضای انجمن، طراحی اجرا و نظارت بر اجرای کیفی و کمی آموزش‌ها صور گواهینامه‌های آموزشی ارائه مشاوره ویژه صاحبان سرمایه جهت تاسیس و راه‌اندازی شرکت پخش و مدیریت پرسنل آن، سازماندهی فضا و ساختمان‌های اداری، پیگیری تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای صنعت پخش، تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان و تاسیس قرض الحسنه صنعت پخش از جمله پروژه های در دست اقام این گروه میباشد.
کارکنان شاغل در صنعت پخش چگونه می‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را به این گروه منتقل کنند؟
کانال ارتباطی در سایت انجمن راه اندازی گردیده است که همه عزیزان در هر رده سازمانی بدون مشخص شدن هویت خود، مطالب، نظرات، و حتی انتقادات خود جهت بهبود شرایط در شرکت محل خدمت شان را به این گروه انتقال دهند.

کمیته های گروه سرمایه انسانی:

  • کمیته امور رفاهی
  • کمیته امور آموزشی
  • کمیته جذب و پرورش در راستای تامین نیاز صنعت
  • کمیته حسابداران شاغل در صنعت پخش
  • کمیته فروشندگان شاغل در صنعت پخش
  • کمیته انبارداران شاغل در صنعت پخش
  • کمیته کارکنان توزیع در صنعت پخش
  • کمیته مدیران و سرپرستان فروش در صنعت پخش
  • کمیته مدیران شعب در صنعت پخش
  • کمیته مسئولین فنی شاغل در صنعت پخش

اخبار و مطالب گروه سرمایه انسانی

شرح خبر تاریخ شماره صورتجلسه