پنجشنبه, 04 مرداد 1403

گروه حقوقی

متاسفانه به دلیل نو پا بودن انجمن صنعت پخش در کشور هنوز اهمیت جایگاه حقوقی و واقعی این صنعت برای مراجع ذی ربط دولتی تثبیت نشده است و علی رغم اینکه صرفا شرکت های پخش با سرمایه ی شخصی خود کسب و کارشان را اداره می نمایند و کمک و حمایتی از دولت و نهاد های حاکمیتی دریافت نمیکنند، گاهی از سوی مراجع مذکور هزینه‌ها و قوانین خلع الساعه ای به بدنه صنعت پخش تحمیل می گردد که بار آن بر دوش صاحبین سرمایه و بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهد بود.

حقوق دانها و پیشکسوتان که در صنعت پخش در استان اصفهان فعالیت داشته اند، در به ثمر رساندن جایگاه واقعی صنعت پخش و بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در راستای احقاق حقوق اعضاء از یک سو و تبیین اهمیت و ضرورت رفع موانع در توزیع محصولات مورد نیاز عامه جامعه از سوی دیگر، موجب آشنایی مسئولان دولتی و حاکمیتی با اهمیت این صنعت و آگاهی اعضاء به حقوق و تکالیف قانونی خودشان می شوند.
وظایف گروه حقوقی :
-    كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
-    تأثیرگذاری در اصلاح قوانین و مقررات جاری کشور از طرق مختلف در جهت تأمین منافع اعضا مانند قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات و تعرفه¬های گمرکی، مبارزه با قاچاق، تسهیلات ارزی و ریالی، مقررات صنایع و وزارت خانه ای و ...
-    انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط
-    حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
-    مشورت بر پذیرش مسوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
-    میانجیگری در اختلاف کارگری و کارفرمایی فی مابین اعضاء و پرسنل شاغل در صنعت پخش با حفظ حقوق طرفین
-    نظارت بر حسن اجرای تدوین دستورالعمل ها، روش های اجرایی در صورت تفویض از طرف مرجع ذیصلاح.
-    تشکیل کارگروه های تخصصی چندگانه و ارائه خدمات مشاوره فنی، حقوقی و اداری به اعضا.
-    تهیه و تدوین اسناد تنظیم¬ کننده روابط اعضا با انجمن، انجمن با پیمانکاران، سازمان ها، ارگان ها مانند انواع تفاهمنامه و قراردادهای تیپ، مرامنامه و ...
-    آگاهی و تحقیق در مورد قوانین یاری کننده به اعضا