پنجشنبه, 04 مرداد 1403

گروه فناوری اطلاعات، توسعه شبکه و زیر ساخت IT

زیرساخت فناوری اطلاعات مجموعه‌ای از سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و خدماتی است که برای نگهداری، راه‌اندازی و مدیریت یک سیستم موردنیاز است. طراحی حرفه‌ای یک زیرساخت به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر و افزایش سود بالقوه کمک شایانی می‌کند.
چرا بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری در صنعت پخش اهمیت دارد؟
با رشد شرکت‌ها و افزایش حجم داده‌ها در سراسر شبکه، زیربناهای اساسی شبکه، تحت فشار قرار می‌گیرد.
بنابراین، حفظ قابلیت اطمینان شبکه به منظور جلوگیری از: حوادثِ پرهزینه و از دست رفتن داده‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، در صورت وارد شدن فاجعه‌ای به شرکت مورد نظر، داشتن یک شبکه‌ی قابل اعتماد به همراهِ پشتیبانی خوب، بازیابی را بسیار ساده‌تر می‌نماید.
در عصر کار از راه دور ، شبکه‌ی شرکت های صنعت پخش احتمالاً بیش از هر زمانِ دیگری تحت فشار است. هر ساعتی که شبکه شما دچار مشکل شود، ساعتی است که کل تجارت شما متوقف خواهد شد. در نتیجه، سرمایه گذاری آینده نگرانه در این زیرساخت مهم را فراموش نباید کرد.
یک شرکت در صنعت پخش به چه زیر ساخت هایی نیازمند است
1-    سخت افزار شبکه
2-    نرم افزار شبکه
3-    خدمات شبکه
4-    توپولوژی شبکه
5-    تجهیزات شبکه
6-    پهنای باند
7-    امنیت شبکه
لذا با توجه به اهمیت زمان، سرعت، حجم گردش کالا، حجم اسناد مالی و خرید و فروش، سفارش گیری آنلاین و برخط پرسنل فروش و تیم توزیع، خود گواه این مضووع است که یکی از اصلی ترین ساختارهای راه اندازی و بقای یک شرکت فعال در صنعت پخش، موضوع نرم افزاز، سخت افزار و زیر ساخت شبکه در آن شرکت هست. لذا در این گروه تلاش خواهد شد تا به اعضا در انتخاب بهترین راهکارهای ممکن اطلاع رسانی گردد و کمک نمایند تا مشکلات خود در این حوزه را مرتفع نمایند.